Magician Girl Defense

Téa Gardner - DSOD
Miễn là bạn điều khiển 2 quái thú 'Magician Girl' trở lên, tất cả sát thương bạn nhận phải sẽ giảm đi một nửa.

Bạn có thể tìm Magician Girl Defense thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Magician Girl Defense trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Magician Girl Defense trong duel links
Top