Mark of the Dragon - Tail

Crow Hogan
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Blackwing - Blizzard the Far North' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black-Winged Dragon' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Mark of the Dragon - Tail thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mark of the Dragon - Tail trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Mark of the Dragon - Tail trong duel links
Top