Mark of the Dragon - Wings

Jack Atlas
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Dark Resonator' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Red Dragon Archfiend' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Mark of the Dragon - Wings thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mark of the Dragon - Wings trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Mark of the Dragon - Wings trong duel links
Top