Mask of Restrict

Lumis and Umbra
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 'Masked Beast Des Gardius' hoặc 'The Masked Beast.' Đặt 1 'Mask of Restrict' ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Mask of Restrict thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mask of Restrict trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Mask of Restrict trong duel links
Top