Masked Tribute

Lumis and Umbra
Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, chơi ngẫu nhiên 1 'Grand Tiki Elder' hoặc 'Melchid the Four-Face Beast' ở Vị trí Phòng thủ từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi / Đặt bất kỳ quái thú nào ngoài 'Masked Beast Des Gardius' cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Masked Tribute thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Masked Tribute trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Masked Tribute trong duel links
Top