Maximum Firepower

Axel Brodie
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 quái thú Loại Pyro FIRE mà bạn điều khiển nhận được 200 ATK nhân với số lượng quái thú Loại Pyro FIRE trong Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Maximum Firepower thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Maximum Firepower trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Maximum Firepower trong duel links
Top