Memories of a Pharaoh: Obelisk the Tormentor

Seto Kaiba - DSOD
Có thể được sử dụng ở lượt 5 trở lên. Skill này chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi trận đấu, thay vì rút bài như bình thường, hãy rút "Obelisk the Tormentor" từ kí ức của Pharaoh. 

Những hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng 1 lần ở lượt này. Nếu bạn triệu hồi hiến tế "Obelish the Tormentor", một quái thú với tên gốc là "Blue-Eyes White Dragon" có thể được xem như là 3 nguyên liệu hiến tế.

Thêm vào đó, nếu bạn hiến tế "Blue-Eyes White Dragon" để triệu hồi "Obelish the Tormentor", "Obelish the Tormentor" của bạn sẽ bị gửi xuống mộ vào kết thúc lượt.

Bạn có thể tìm Memories of a Pharaoh: Obelisk the Tormentor thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Memories of a Pharaoh: Obelisk the Tormentor trong DUEL LINKS

Top