Might of the King

Jack Atlas
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một 'Red Dragon Archfiend'. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm ngẫu nhiên 1 'Scarlet Security', 'Red Dragon Vase' hoặc 'Crimson Fire' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Might of the King thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Might of the King trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Might of the King trong duel links
Top