Mighty as FIRE

Bastion Misawa
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Molten Destruction' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Mighty as FIRE thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mighty as FIRE trong DUEL LINKS

Top