My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"!

Solomon Muto
Tăng ATK của Quái thú Thường "Blue-Eyes White Dragon" trên sân của bạn thêm 500.
Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa chính xác 1 "Rồng trắng mắt xanh" và không có lá bài nào trong Bộ bài phụ của bạn.

Bạn có thể tìm My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"! trong duel links
Top