Neo Sylvio

Sylvio Sawatari
Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển một quái thú đã được Triệu hồi Hiến tế. Đổi 1 Lá Bài Phép / Bẫy trong tay bạn thành một lá khác. · Bài Phép: Frost Blast of the Monarchs · Bài Bẫy: The Monarchs Awaken

Bạn có thể tìm Neo Sylvio thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Neo Sylvio trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Neo Sylvio trong duel links
Top