Number Hunt

Kite Tenjo
Chỉ có thể được sử dụng ở lượt thứ 4 của bạn khi bắt đầu Main Phase. Loại bỏ 1 quái thú “Number” ngẫu nhiên trong Extra Deck của đối thủ và thêm 1 lá bài trùng tên vào Extra Deck của bạn. Sau đó, bạn mất Điểm sinh mệnh bằng với Number của nó x 30.

Bạn có thể tìm Number Hunt thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Number Hunt trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Number Hunt trong duel links
Top