Ojama Go!

Chazz Princeton
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. Triệu hồi Đặc biệt 'Ojama Token' trên sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Ojama Go! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Ojama Go! trong DUEL LINKS