Out of Control!

Anna Kaboom
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Rocket Arrow Express", 1 "Snow Plow Hustle Rustle" và 1 "Night Express Knight" vào Bộ bài của bạn. Đồng thời thêm 1 "Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max" vào Extra Deck của bạn.

Có thể được sử dụng trước lượt rút bình thường của bạn nếu có 2 quái thú Loại EARTH Machine cấp 10 trở lên trong Mộ của bạn. Một trong những lá bài từ lượt rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Special Schedule" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Out of Control! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Out of Control! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Out of Control! trong duel links
Top