Over-Powered Hand

Girag
Có thể được sử dụng khi đối thủ của bạn điều khiển Quái thú Xyz Hạng 5 trở lên. Trục xuất một trong những quái thú sau khỏi mộ của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Bứt phá Hạng 4 mà bạn điều khiển, và nhân đôi CÔNG của quái thú đó cho đến hết lượt.
● "Magic Hand"
● "Fire Hand"
● "Ice Hand"
● "Prominence Hand"
Trong phần còn lại của lượt sau khi sử dụng Kỹ năng này, đối thủ của bạn không nhận sát thương. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Over-Powered Hand thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Over-Powered Hand trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Over-Powered Hand trong duel links
Top