Parole!

Officer Tetsu Trudge
Trả lại 1 quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ về phía sân của bạn, vào bộ bài của chúng và tăng Điểm Sinh mệnh của bạn bằng với ATK ban đầu của quái vật đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và tối đa hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Parole! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Parole! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Parole! trong duel links
Top