Pathway to Chaos

Yugi Muto - DSOD
Thay đổi 1 trong các quái thú sau mà bạn điều khiển thành quái thú được liệt kê. Nếu bạn đang thay đổi một Quái thú Hiệu ứng, hãy gửi 1 quái thú 'Kuriboh' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. ● Quái thú bao gồm 'Gaia The Fierce Knight' trong tên ban đầu của nó: Black Luster Soldier ● Quái thú có tên ban đầu là 'Black Luster Soldier': Black Luster Soldier - Super Soldier

Bạn có thể tìm Pathway to Chaos thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Pathway to Chaos trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Pathway to Chaos trong duel links
Top