Pendulum Draft

Sylvio Sawatari
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Pendulum Monster úp mặt từ Extra Deck của bạn vào tay của bạn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi lá đã thêm vào tay của bạn bằng Kỹ năng này hoặc các lá cùng tên ngoại trừ bằng Pendulum Summon, và bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng.

Bạn có thể tìm Pendulum Draft thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Pendulum Draft trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Pendulum Draft trong duel links
Top