Pendulum Extra Reset

Zuzu Boyle
Trả tất cả Quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn vào Bộ bài của bạn. Thay đổi tất cả các Quái vật Fusion, Synchro và Xyz Pendulum trong Extra Deck của bạn hướng xuống. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Pendulum Extra Reset thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Pendulum Extra Reset trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Pendulum Extra Reset trong duel links
Top