Performapal Carnival

Yuya Sakaki
ATK của tất cả quái thú "Performapal" trên sân của bạn được tăng thêm 100 cho mỗi quái thú "Performapal" trên sân của bạn

Bạn có thể tìm Performapal Carnival thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Performapal Carnival trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Performapal Carnival trong duel links
Top