Raptor Evolution

Shay Obsidian
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển Quái vật Xyz "Raidraptor". Đưa 1 Bài Phép từ tay của bạn về Bộ bài và thêm 1 Bài Phép "Rank-Up-Magic" từ Mộ của bạn vào tay của bạn. Cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú "Raidraptor", và bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công bằng Quái thú Xyz "Raidraptor".
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Raptor Evolution thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Raptor Evolution trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Raptor Evolution trong duel links
Top