Ready to Get Defeated?

Kite Tenjo
Tăng ATK của 1 quái thú "Galaxy-Eyes" trên sân của bạn không phải quái thú "Number" thêm 1000 cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Ready to Get Defeated? thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Ready to Get Defeated&&& trong DUEL LINKS