Red-Eyes Reverse

skill
Trong Trận đấu này, nếu bạn có ít nhất 7 quái thú "Red-Eyes" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp Rồng đen mắt đỏ mà không cần Hi sinh, và bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ "Red- Đôi mắt" quái vật. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của Red-Eyes Black Dragon trong lượt bạn đã Triệu hồi Thường nó trong Thế Thủ úp mặt (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ). Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Red-Eyes", Úp 1 Bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn. Sau đó, nếu bạn không điều khiển bất kỳ Quái thú Thường nào, hãy trả 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài.

Bạn có thể tìm Red-Eyes Reverse thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Red-Eyes Reverse trong DUEL LINKS