Reloading!

Axel Brodie
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 hoặc 2 quái thú FIRE từ tay bạn đến Mộ trong khi bạn điều khiển lá 'Blaze Accelerator'. Chọn (các) quái thú 'Volcanic' từ Bộ bài của bạn bằng với số lượng bài bạn đã gửi từ tay của mình đến Mộ và gửi chúng đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Reloading! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Reloading! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Reloading! trong duel links
Top