Respect My Authority!

Officer Tetsu Trudge
Cho đến cuối lượt, 1 Quái thú Synchro mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm 'Goyo' sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú bạn điều khiển mà bạn không phải là chủ sở hữu ban đầu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Respect My Authority! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Respect My Authority! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Respect My Authority! trong duel links
Top