Reverse of the Underworld and D.D.

Declan Akaba
Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu số lượng quái thú "D / D" trong Mộ bài của bạn bằng với số quái thú "D / D" bị trục xuất của bạn. Trục xuất tất cả quái thú "D / D" trong Mộ của bạn khi bạn sử dụng Kỹ năng này và trả lại tất cả quái thú "D / D" đã trục xuất của bạn về Mộ.

Bạn có thể tìm Reverse of the Underworld and D.D. thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Reverse of the Underworld and D*$dot$*D*$dot$* trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Reverse of the Underworld and D*$dot$*D*$dot$* trong duel links
Top