Reversed Evil: Level 6

Supreme King Jaden
Trong số những quái vật trong Mộ của bạn hoặc những quái vật bị trục xuất, hãy chơi 1 quái vật "Evil HERO" Cấp 6 đã rời khỏi sân của bạn sau khi nó được Triệu hồi Dung hợp. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Reversed Evil: Level 6 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Reversed Evil: Level 6 trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Reversed Evil: Level 6 trong duel links
Top