Right Side Up!

Sartorius Kumar
Khi bạn tung đồng xu cho hiệu ứng của quái thú 'Arcana Force', kết quả sẽ luôn là ngửa.

Bạn có thể tìm Right Side Up! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Right Side Up! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Right Side Up! trong duel links
Top