Scapegoat

Joey Wheeler - DSOD
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy chơi 3 'Sheep Tokens' ở Vị trí Phòng thủ và chuyển thẳng đến End Phase của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Scapegoat thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Scapegoat trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Scapegoat trong duel links
Top