Scorns of Ultimate Defeat

Seto Kaiba - DSOD
Có thể được sử dụng trên lượt 6 trở đi. Thêm 1 'Blue-Eyes Chaos MAX Dragon' lên đầu Bộ bài của bạn. Ngoài ra, thêm 'Chaos Form' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có DEF 3500 trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Scorns of Ultimate Defeat thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Scorns of Ultimate Defeat trong DUEL LINKS

Top