Seal of the Immortal

skill
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú 'Earthbound Immortal' không thể bị tiêu diệt bằng hiệu ứng của chính chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Seal of the Immortal thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Seal of the Immortal trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Seal of the Immortal trong duel links
Top