Secret Seeker

Carly Carmine
Xem 1 quái thú đặt úp mà đối thủ của bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Secret Seeker thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Secret Seeker trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Secret Seeker trong duel links
Top