Sinister Serpent Surprise♪

Solomon Muto
Mỗi khi Life Points của bạn giảm đi 1000, bạn có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng một lần cho mỗi Trận đấu.
● Có thể được sử dụng trước khi rút bình thường của bạn. Thay vì tiến hành rút bài thông thường, hãy đặt 1 "Sinister Serpent" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Có thể được sử dụng trong Main Phase của bạn. Đưa tất cả "Sinister Serpent" đã bị trục xuất về Mộ của bạn.

Bạn có thể tìm Sinister Serpent Surprise♪ thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Sinister Serpent Surprise♪ trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Sinister Serpent Surprise♪ trong duel links
Top