Sleight of Hand

Bandit Keith
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Thêm 1 lá '7 Completed', ẩn trong dây đeo tay, vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Sleight of Hand thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Sleight of Hand trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Sleight of Hand trong duel links
Top