Summoning Crest

Duke Devlin
Lăn một con xúc xắc ba lần. Các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào kết quả. Kỹ năng này chỉ có thể được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài có chứa 9 lá bài trở lên yêu cầu lăn xúc xắc (không bao gồm Bộ bài Phụ). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. ● Nếu tổng số nút là 12 hoặc thấp hơn: Thêm 1 "Orgoth the Relentless" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài. ● Nếu tổng số nút là 9 hoặc thấp hơn: Thay đổi Cấp độ của "Orgoth the Relentless" trong tay của bạn thành 4, cho đến khi kết thúc lượt. ● Nếu tổng số nút là 6 hoặc thấp hơn: Bạn có thể tiến hành tối đa 2 Lệnh triệu hồi / Đặt thường trong lượt này.

Bạn có thể tìm Summoning Crest thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Summoning Crest trong DUEL LINKS

Top