Survival of the Fittest

Tyranno Hassleberry
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000, nếu bạn có 3 lá 'Evolution Pill' trở lên trong Bộ bài của mình. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một thẻ 'Evolution Pill' ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Survival of the Fittest thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Survival of the Fittest trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Survival of the Fittest trong duel links
Top