Tachyon Dragon Domination

Mizar
Đặt một Bộ bài trong đó tất cả quái thú không phải Cấp 1 trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ) là quái thú QUANG/ÁM loại Rồng; Quái vật QUANG có Cấp 4/8 với 2000 ATK trở xuống; Quái vật ÁM có Cấp 8 và có CÔNG là 2500 hoặc 2000. Bắt đầu Trận đấu với những cài đặt này sẽ cho phép bạn sử dụng từng hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần trong Trận đấu.
● Tiết lộ 1 quái thú Cấp 8 trên tay của bạn, thêm 1 quái vật QUANG Cấp 4 hoặc 8 vào tay bạn và đặt 1 quái thú Cấp 8 trên tay lên sân của bạn.
● Đưa 1 quái thú face up trên sân của bạn về tay và thêm 1 "Tachyon Transmigration" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay bạn.

Bạn có thể tìm Tachyon Dragon Domination thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tachyon Dragon Domination trong DUEL LINKS