Tag Change

The Gore
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 trở xuống:
● Trả lại 1 quái thú "Gouki" hoặc quái thú "Dinowrestler" mà bạn điều khiển vào tay. Chơi 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú "Dinowrestler" có Cấp ban đầu nhỏ hơn hoặc bằng quái thú đã được trả về tay.
● Gửi 1 quái thú "Gouki" hoặc 1 quái thú  "Dinowrestler" đến Nghĩa địa từ tay bạn. Sau đó, chơi 1 "Desperate Tag" vào Vùng bài Phép Môi trường của bạn từ bên ngoài Bộ bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ có ít nhất 1 quái thú và không có quái thú  nào khác ngoài quái thú  "Gouki" hoặc "Dinowrestler".

Bạn có thể tìm Tag Change thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tag Change trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tag Change trong duel links
Top