Tether of Defeat

Yami Bakura
Có thể được sử dụng khi một trong những quái vật của đối thú bị tiêu diệt trong trận chiến. Lá bài trên đầu từ Bộ bài của bạn hoặc của đối thủ được gửi đến Mộ.

Bạn có thể tìm Tether of Defeat thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tether of Defeat trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tether of Defeat trong duel links
Top