The Destroyer of D

Aster Phoenix
Có thể sử dụng từ lượt thứ 4 trở đi, khi bạn có 3000 Điểm sinh mệnh trở xuống. Chơi 1 'Destiny HERO - Dark Angel' từ tay của bạn sang sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Nếu đối thủ của bạn điều khiển 'Destiny HERO - Plasma', bạn có thể đặt 'Destiny HERO - Dark Angel' lên trên Bộ bài của đối thủ. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa các quái thú không phải là quái thú 'Destiny HERO'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm The Destroyer of D thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Destroyer of D trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill The Destroyer of D trong duel links
Top