Tuning

Yusei Fudo
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút 1 Quái thú Tuner 'Synchron' mà bạn chọn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, gửi lá trên cùng của Bộ bài của bạn đến Mộ. Nếu bạn bắt đầu Đấu với 3 Quái thú Hiệu ứng 'Junk' trở lên trong Bộ bài của mình, hãy thêm 'Speed Warrior' từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Tuning thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tuning trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tuning trong duel links
Top