Up for the Fight

Téa Gardner - DSOD
Tất cả quái thú bạn điều khiển được Triệu hồi trong lượt này sẽ tăng 200 ATK cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Up for the Fight thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Up for the Fight trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Up for the Fight trong duel links
Top