Volcanic Burning Deck

Axel Brodie
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 'Volcanic Shell', 1 'Volcanic Doomfire', 1 'Blaze Accelerator' và 1 'Tri-Blaze Accelerator' vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần Đấu. ● Có thể sử dụng trong lượt tiếp theo sau khi bạn đã kích hoạt 'Blaze Accelerator'. Thêm 1 'Tri-Blaze Accelerator' từ Bộ bài hoặc Mộ vào tay của bạn. ● Có thể sử dụng trong lượt tiếp theo sau khi bạn đã kích hoạt 'Tri-Blaze Accelerator'. Thêm 1 'Volcanic Doomfire' từ Bộ bài hoặc Mộ vào tay của bạn.

Bạn có thể tìm Volcanic Burning Deck thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Volcanic Burning Deck trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Volcanic Burning Deck trong duel links
Top