Volcanic Force

Axel Brodie
Gửi 1 'Tri-Blade Accelerator' ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Volcanic Doomfire' từ Bộ bài, bàn tay hoặc Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Volcanic Force thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Volcanic Force trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Volcanic Force trong duel links
Top