Wave-Motion Inferno

skill
Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, kỹ năng này sẽ tăng 400 ATK / DEF của tất cả quái thú 'Infernity' mà bạn điều khiển.

Bạn có thể tìm Wave-Motion Inferno thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Wave-Motion Inferno trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Wave-Motion Inferno trong duel links
Top