Zombie Draw

Bonz
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase của bạn, thay vì rút bình thường, hãy rút ngẫu nhiên một quái vật Loại Thây ma.

Bạn có thể tìm Zombie Draw thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Zombie Draw trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Zombie Draw trong duel links
Top