Hướng Dẫn Chơi Naturia

Hướng Dẫn Chơi Naturia

  có 3 thứ đáng sợ nhất yugioh : art cute hoặc waifu, level 1, body 0 và deck này có cả 3 thứ đáng sợ đó


 Naturia là deck thiên về Insert/Plant/Beast EARTH, lâu lâu có Beast và Dragon, có lối chơi cắm floodgate như Bamboo, negate vô hạn như Beast hay Barkion hay Exterio

 Naturia vẫn có thể chơi theo lối chơi our turn như thường, tuy body bé nhưng boss có body to, thậm chí là cắm Crystal Wing đấm nhau cho chiến, mix được với Runick cắm Stardust Charge Warrior draw 1 sau khi search field, Mix được Vernulsylph và Ishizu cũng rất mạnh khi hồi hàng, mill liên tục

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Sacred Tree

 

Naturia Sacred Tree (x3)

 best tree ever, effect search của cây này không once per turn và chỉ cần gửi xuống mộ là search được, nó search được cả quái/phép/bẫy Naturia !


 ngoài ra nó có 2 hiệu ứng sau, bạn chỉ dùng 1 effect trong 2 effect này mỗi lượt và chỉ 1 lần trong lượt đó
+ hiến tế 1 Insect EARTH để nhảy 1 EARTH Plant từ Deck
+ hiến tế 1 Plant EARTH để nhảy 1 Insect EARTH từ Deck


CORE

 

Naturia Mole Cricket (x3)

 One Card Combo !!!


là một siêu searcher, có khả năng nhảy quái Naturia từ Deck hoặc 2 nếu opp có quái ATK cao nhất trên sân ( nêu ATK cao nhất cả 2 bằng nhau thì vẫn tính ), mà con này ATK 0, nên trong môi trường phòng thí nghiệm thì opp có quái = nhảy 2 quái free

 và thứ làm con này cực bá là nó tự nhảy từ mộ nếu opp triệu hồi đặc biệt quái từ Extra Deck, hoặc muốn chủ động hơn thì khi bạn triệu hồi quái Naturia từ Extra Deck, con này cũng sẽ nhảy từ mộ, một siêu searcher ( quick effect ) và có khả năng hồi hàng

Naturia Camellia (x3)

 Chad, Siêu Miller, Searcher trá hình


 - Level 4 : vua của các Level, lên 41, 60, Abyss Dweller dễ như ăn xương cá ( ờ thì ăn cháo )
 - Tuner : để lên Naturia Beast ( 4 + 1 ), lên những đánh thuê khác như Baronne,...
 - khi được triệu hồi thì send 1 quái/phép/bẫu Naturia từ deck xuống mộ, nếu send cây thì search card Naturia trá hình
 - có khả năng mill 2 lá từ deck xuống để thay thế việc bạn hiến tế khi dùng hiệu ứng quái Naturia
 - chỉ cần opp triệu hồi quái bạn nhảy 1 quái Naturia từ mộ ( yes, our turn )
- hiến tế để dùng hiệu ứng quái Naturia thì bạn mill 2 thay vì hiến tế ( điều này + rất nhiều tài nguyên và không mất quái trên sân để còn hàng combo hoặc control )

Naturia Barkion và Naturia Beast (x1)

 lên dễ, đã thế negate còn không once per turn, body nằm ở mức ổn


 à mà con Barkion nó banish mệt hơn rất nhiều so với send của Beast nên cũng hơi khó sài -.-

Naturia Rosewhip (x1)

 là một floodgate cực dơ, nó có cả effect chỉ cho phép opp dùng 1 spell/trap mỗi lượt, còn có thủ nằm ở mức ổn (1700), hên là chỉ dừng ở 1700, chứ thủ 1800 thì 1 vài deck phải khựng lại luôn chứ chẳng đùa :/

Naturia Bamboo Shoot (x0-1)

 dơ hơn Rosewhip, floodgay này ATK DEF ngang nhau nên thường đặt ở thế thủ, DEF tận 2000, rất khó qua, opp không thể kích hoạt spell/trap, tương đương với việc poly, dung hợp chết não, sky striker,... đi hết


Engine

 

Vernusylph of the Awakening Forests, Vernusylph of the Flourishing Hills và Vernusylph of the Misting Seedlings (Vernusylph)

 Tiên : bảo kệ quái Vernusylph không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, có khả năng search quái Vernusylph khác, Level 4

 
 Vịt : giảm 600 ATK tất cả quái trên sân, trừ quái Vernusylph, có khả năng search EARTH Fairy từ deck (Ishizu hoặc Vernusylph)

 Gấu : đang ngủ nhìn cute vl, mill quái EARTH xuống mộ, gấp đôi ATK quái Vernusylph khác

 đây là 3 lá được chơi nhiều nhất, ngoài ra còn Vera, những lá khác thường ít người đem

 Vera : có negate, có cướp quái, nhảy quái từ mộ trong turn opp, body ổn nhưng không tự nhảy được, không cơ động bằng mấy con kia, cũng không nhảy quái từ mộ turn bạn như mấy con kia được, có thể OTK sau khi buff x2 ATK và x2 số lần tấn công bởi quái Vernusylph khác, hoặc đơn giản là dọn sân

Ishizu

UR Rarity
Gravekeeper's Trap
UR Rarity
Gravekeeper's Trap
Gravekeeper's Trap

Gravekeeper's Trap

 • Loại:
 • Trap Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Gravekeeper's

Hiệu ứng (VN):

Trong khi "Exchange of the Spirit" ở trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng của lá bài trong Mộ hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gravekeeper's Trap" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc 1 quái thú EARTH Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Draw Phase của đối thủ, trước khi họ rút bài, nếu lá bài này đã được úp trên sân: Tuyên bố tên của 1 lá bài; nhìn vào lá bài mà đối thủ của bạn rút ra ở Draw Phase của họ, và nếu đó là lá bài đã tuyên bố, hãy gửi nó xuống Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

While "Exchange of the Spirit" is in your GY, your opponent cannot activate card effects in the GY or Special Summon monsters from the GY. You can only use each of the following effects of "Gravekeeper's Trap" once per turn. During the Main Phase: You can discard 1 card; add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 EARTH Fairy monster from your Deck to your hand. During your opponent's Draw Phase, before they draw, if this card is already face-up on the field: Declare 1 card name; look at the card your opponent draws for their normal draw, and if it is the declared card, send it to the GY.


SR Rarity
Agido the Ancient Sentinel
SR Rarity
Agido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel

Agido the Ancient Sentinel

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Exchange of the Spirit

 • ATK:
 • 1500

 • DEF:
 • 1300

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck tới Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fairy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Agido the Ancient Sentinel". Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài hàng đầu trong Deck của họ đến Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" trong Mộ của bạn, bạn có thể gửi thêm 5 lá bài từ trên cùng của một trong hai Deck của người chơi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Agido the Ancient Sentinel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 Level 4 EARTH Fairy monster from your GY, except "Agido the Ancient Sentinel". If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can send 5 more cards from the top of either player's Deck to the GY. You can only use each effect of "Agido the Ancient Sentinel" once per turn.
UR Rarity
Kelbek the Ancient Vanguard
UR Rarity
Kelbek the Ancient Vanguard
Kelbek the Ancient Vanguard

Kelbek the Ancient Vanguard

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Exchange of the Spirit

 cả cái engine này có khả năng ném một đống hàng xuống mộ, nhặt hàng tự mộ ( quick effect ) khiến bạn vừa hồi hàng vừa quậy mộ opp không cho họ chơi


 bọn này EARTH Fairy nên chơi chung Vernusylph rất ok, đã thế còn level 4 - level của đánh thuê như Number 41,...

 Exchange The Spirit (ETP) : thường nằm ở mộ để dùng bọn kia
 Gravekeeper's Trap : khi có ETP dưới mộ, opp không dùng hiệu ứng hay triệu hồi quái từ mộ, có khả năng search handtrap bằng cách discard 1 card, tiên tri ( thường dùng vận may ), nếu bạn tiên tri đúng card opp sắp rút ra thì lá đó bị gửi xuống mộ

 Agido : có khả năng tự nhảy và hồi hàng, mill card xuống mộ 
 Kelbek : handtrap search được, có nhảy và đẩy card opp về tay, mill card xuống mộ
 Keldo : discard lá khác để nhảy, không những trigger effect lá bị discard mà còn search lá liên quan tới Exchange The Spirit, có khả năng nhặt hàng
 Mudora (MudaMuda) : nhảy bằng cách discard lá khác, search Gravekeeper's Trap, hồi hàng từ mộ

Runick

 spell của Runick có khả năng thực hiện 1 hành động hoặc nhảy quái Runick vào ô Extra Monster Zone nhưng sẽ skip lần battle phase tiếp theo của bạn


 Runick Fountain : linh hồn của deck, vừa hồi hàng, vừa draw như tool hack

 Hugin : search field, bảo kê ( là một lá rất quan trọng )
 Geri : nhặt Spell mà không phải là Quick-Play Spell từ mộ, hồi hàng, không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, nếu bị tiêu diệt bởi chiến đấu thì bắn 1 lá trên sân
 Munin : search ma pháp vĩnh cữu Runick, hồi LP, bảo kê, những ít dùng trong những deck đánh thuê vì chả ai dùng ma pháp vĩnh cữu trong đấy :/


Staple

 

Foolish Burial Goods (x0-3 ( hiện tại master duel đang limit 1 ))

 siêu searcher, ném Sacred Tree và Sacred Tree search 1 card Naturia để combo

Synchros

Stardust Charge Warrior : lên là draw luôn không cần gì cả

Coral Dragon : con này được triệu hồi synchro và phải gửi tử sân xuống mộ bạn mới draw được, nhưng bù lại có khả năng bắn card và là Tuner Synchro nên mix được với mấy lá Runick khác 
Baronne : chúa tể đánh thuê, body to, omni negate, bắn card, hồi hàng, lên dễ
 Chengying : không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, có khả năng banish bài trên sân và mộ, tăng ATK/DEF bản thân và giảm của opp

Abyss Dweller, Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir và Number 60: Dugares the Timeless (Xyz Monsters)

Abyss Dweller : cười trên nỗi đau của tear

 Number 41 : nằm ngửa trên sân, vạn vật bình đẳng
 Number 60 : chúa tể staple, draw hay nhảy quái hay OTK đều được, dùng xong turn sau thường win lập tức hoặc thua ( do hết tài nguyên nếu combo ) hoặc phá nát board và OTK, cái giá skip 1 Phase cũng ổn

Donner, Dagger Fur Hire và Underworld Goddess of the Closed World (Link Monsters)

Donner : staple lỏd, có nhiều effect, lên dễ, thường dùng để bắn card

 Underworld Goddess : có khả năng negate, unafffect bởi effect không target lá này, negate nhảy quái từ mộ, thường dùng khi link bằng cách dùng quái opp để bỏ 1 body mà bạn khó qua


Combo

 

Naturia Mole Cricket (Sách Giáo Khoa, 1 Card Combo Naturia Thuần (Pure))

Naturia One Card Combo (Sách Giáo Khoa) | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube

Hugin the Runick Wings và Geri the Runick Fangs (Naturia Runick)

Naturia Runick Combo | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTubeĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL