Hướng dẫn build và chơi Superheavy Samurai (Ver 2023)

Hướng dẫn build và chơi Superheavy Samurai (Ver 2023)

SSam là 1 archetype nổi tiếng với việc nhanh chóng thiết lập được 1 dàn sân bất khả chiến bại với lối chân không dựa quá nhiều vào Spell/Trap. Và với support mới của mình trong CYBERSTORM ACCESS, SSam sẽ có 1 bước tiến mới và có cho mình lối chơi cực kì mạnh mẽ!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Phiên bản này sẽ cho các bạn nhiều lựa chọn triệu hồi hơn và cho phép các bạn tiếp cận được với lượng Extra Deck khủng bố nhất trong meta hiện nay, chưa kể, các support Pendulum và Link cũng khiến việc search bài dễ dàng hơn rất nhiều!

Ngoài ra, trên mạng vào thời điểm này cũng đang rầm rộ lên các vid cho thấy combo 1.5 lá của SSam đang chiếm show của meta hiện nay, hãy cũng xem cách build của phiên bản này như thế nào nhé!Core

Với phần Core thì không nói cũng biết sẽ tập trung nhiều rất nhiều vào các SSam. Tuy vậy, sẽ bổ sung thêm các support của chúng trong pack CYBERSTORM ACCESS mới nhất nữa

Các Searcher chính

Superheavy Samurai Soulpeacemaker Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
EARTH1
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


Superheavy Samurai Soulpiercer
Superheavy Samurai Soulpiercer
Superheavy Samurai Soulpiercer
EARTH4
Superheavy Samurai Soulpiercer
Nỏ hồn vũ giả nặng ký
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Superheavy Samurai Motorbike Superheavy Samurai Motorbike
Superheavy Samurai Motorbike
EARTH2
Superheavy Samurai Motorbike
Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.


Superheavy Samurai Wagon Superheavy Samurai Wagon
Superheavy Samurai Wagon
EARTH4
Superheavy Samurai Wagon
Vũ giả nặng ký xe thồ-8
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


Wagon, Soulpiercer và Soulpeacemaker là cả 3 lá searcher mà chúng ta đã biết thông qua phiên bản cũ của SSam:
 • Wagon thì search 1 Soul khi chuyển tư thế Tấn Công sang Phòng Thủ
 • Piercer search 1 SSam thẳng từ Deck nếu nó xuống GY, phù hợp cho việc Normal nó rồi Link và với hiệu ứng này, nó sẽ không bị giới hạn once per turn mà được dùng liên tục với 2 Pendulum mới nhất! Ngoài ra còn giúp đánh xuyên giáp
 • Peacemaker sẽ hiến tế 1 SSam mà nó equip vào để search, cũng khá tốn tài nguyên nên bạn có thể cân nhắc chỉ cho từ 1-3 lá vào deck thôi nhé. Nhưng theo cách combo cũ thì bạn vẫn có thể equip nó vào Piercer để có double search nhé!
Sự thay đổi tôi muốn nói đến là Bike: hiệu ứng của nó cho phép ta bỏ nó xuống GY để search thẳng ngay 1 SSam từ Deck, đây là hiệu ứng cực kì tốt, giúp bạn không tốn quá nhiều tài nguyên. Kiểu lá này sinh ra chỉ có search thôi đó, chứ hiệu ứng thứ 2 theo quan điểm cá nhân của tôi cũng ít dùng lắm.

Superheavy Samurai Magnet và Superheavy Samurai Scales (Tái chế Time)

Superheavy Samurai Magnet Superheavy Samurai Magnet
Superheavy Samurai Magnet
EARTH4
Superheavy Samurai Magnet
Vũ giả nặng ký nam châm-Q
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này là được Triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Superheavy Samurai" quái thú từ tay của bạn, sau đó thay đổi lá bài này để Tư thế phòng thủ. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster from your hand, then change this card to Defense Position. Monsters your opponent controls cannot attack any monsters, except this one.


Superheavy Samurai Scales Superheavy Samurai Scales
Superheavy Samurai Scales
EARTH4
Superheavy Samurai Scales
Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


Các body có khả năng tái chế lại SSam dưới mộ. Mục đích để dễ lấy lại các Tuner và Synchro!

Superheavy Samurai Monk Big Benkei và Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi (Các Pendulum mới)

Superheavy Samurai Monk Big Benkei Superheavy Samurai Monk Big Benkei
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
EARTH81
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
Tăng binh nặng ký to Benkei
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.


Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
DARK48
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
Thần đồng nặng ký WakaU-4
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.


Điều thay đổi đáng kể là cả 2 Pendulum mới này, giúp cho bộ SSam của bạn trở nên liên kết 1 cách quái lạ
 • Wakaushi với hiệu ứng quái thú cho các bạn triệu hồi hẳn 1 SSam từ Deck (như vậy ta có searcher thứ 5 :v) với cái giá là bỏ 1 lá (quái thú) trên tay xuống GY. Và nếu bạn Synchro sử dụng nó làm nguyên liệu và nó được đưa lên Extra Deck ngửa mặt, thì nó sẽ được đưa trở về Pendulum Zone (Đây là cách tái chế vô cùng thông minh để sau khi sử dụng hết các lượt Normal Summon của mình, các bạn có thể kéo dài tiếp combo của mình thông qua Pendulum Summon). Ngoài ra, bonus đây là 1 Tuner!
  • Với hiệu ứng Pendulum của mình, Wakaushi cho phép các bạn đưa thẳng 1 Pendulum khác (Big Benkei) vào Pendulum Zone và sau đó triệu hồi nó. Như vậy, nếu sử dụng 1 combo bao gồm Wakaushi, các bạn sẽ muốn đưa nó vào Pendulum Zone trước để không bị mất 1 Normal Summon.
 • Big Benkei với hiệu ứng quái thú cho phép các bạn triệu hồi nhanh chóng nó lên sân với giá chỉ tốn 1 bản sao của nó dù trong Deck hay trong tay bạn. Ngoài ra nó cũng có thể tái chế lại 1 lần nữa để dùng cho Pendulum Summon sau khi được đưa lên Extra Deck khi Synchro.
  • Còn hiệu ứng Pendulum của nó, Big Benkei cho phép các bạn search 1 Soul và đưa lên tay mình (như vậy chúng ta đã có searcher thứ 6 :v). Các bạn sẽ muốn search Piercer do hiệu ứng dùng đi dùng lại được nhiều của nó.
Với 2 Pendulum mới, 1 bộ SSam đã có tới 6 searcher và khiến cho những combo của bạn thật sự liên kết với nhau và những việc làm của bạn thật sự có ý nghĩa :v Các bạn sẽ không bị gán mác là no-read player đâu, nhưng khi chơi SSam nhớ phải đọc kĩ nhé (:>)

Superheavy Samurai Stealthy (2-3x)

Superheavy Samurai Stealthy Superheavy Samurai Stealthy
Superheavy Samurai Stealthy
EARTH1
Superheavy Samurai Stealthy
Vũ giả nặng ký tình-32
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Superheavy Samurai Stealthy" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trong Mộ của đối thủ; Úp nó lên sân của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Stealthy" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spells/Traps in your GY, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Superheavy Samurai Stealthy" once per turn this way. If you have no Spells/Traps in your GY (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 Spell/Trap in your opponent's GY; Set it to your field, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Stealthy" once per turn.


Như cái tên "Spy" thì lá này sẽ giúp chúng ta Set lên sân chúng ta các Spell/Trap trong GY của opp và thậm chi LOẠI BỎ lá bài đó sau khi nó rời sân (bye Labrynth). Tiện nhân đôi cho bản thân bạn, vừa giúp GY trống Spell/Trap, vừa loại bỏ các nguy hiểm tiềm tàng với các Spell/Trap có thể kích eff trong GY.

Superheavy Samurai Soulgaia Booster (3x)

Superheavy Samurai Soulgaia Booster Superheavy Samurai Soulgaia Booster
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
EARTH4
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
Bộ đẩy hồn vũ giả nặng ký Gaia
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay hoặc sân của bạn cho quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị được coi như một Tuner. Nếu bạn không có bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn và lá bài này đã được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this card from your hand or field to that monster you control. The equipped monster is treated as a Tuner. If you have no Spells/Traps in your GY and this card was equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this equipped card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" once per turn.


Sự tiện lợi của lá này giúp biến 1 SSam trên sân thành Tuner nếu được nó equip. Chưa kể, nó có thể tự triệu hồi nó lại lên sân. Bạn sẽ nghĩ tới gì nhỉ? 1 Lượt chơi Synchro mà không phải tốn quá nhiều tài nguyên!

Superheavy Samurai Soulhorns (2-3x)

Superheavy Samurai Soulhorns Superheavy Samurai Soulhorns
Superheavy Samurai Soulhorns
EARTH1
Superheavy Samurai Soulhorns
Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


Hiệu ứng của quả "d.z.á.i b.ò" này thì ae cũng biết nó giúp các SSam đánh 2 lần. Ngoài ra chúng ta sẽ không tốn 1 Normal Summon nào mà chỉ việc equip nó vào SSam, sau đó triệu hồi lại trên sân, và thế là chúng ta có được 1 body lvl cho Synchro hoặc Link.

Superheavy Samurai Drum và Superheavy Samurai Trumpeter (Tuner)

Superheavy Samurai Drum Superheavy Samurai Drum
Superheavy Samurai Drum
EARTH1
Superheavy Samurai Drum
Vũ giả nặng ký trống-3
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Drum"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Drum" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Drum"; Special Summon it. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Drum" once per turn.


Superheavy Samurai Trumpeter Superheavy Samurai Trumpeter
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


Cả 2 Tuner này hơi cách nhau về lvl 1 tí nhưng với các bản build thông thường, các bạn sẽ muốn dùng Drum do việc dễ đo lvl để synchro, nhưng nếu chơi theo kiểu không muốn tốn Normal Summon hay lượt Summon tiềm năng nào, tôi sẽ khuyên các bạn dùng Trumpeter.

Superheavy Samurai Big Benkei (1x)

Superheavy Samurai Big Benkei Superheavy Samurai Big Benkei
Superheavy Samurai Big Benkei
EARTH8
Superheavy Samurai Big Benkei
Vũ giả nặng ký to Ben-K
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển có thể tấn công khi ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của họ cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. "Superheavy Samurai" monsters you control can attack while in face-up Defense Position. If they do, apply their DEF for damage calculation.


Beater, đơn giản là vậy thôi :v Nhưng nó cũng là body tốn cho các Synchro từ lvl 10 trở lên.Các Superheavy Samurai khác

Và tất nhiên sẽ còn 1 vài SSam mà các bạn nghĩ bỏ vào sẽ "hoạt động tốt", nhưng trên thực tế sẽ không đẩy tốc độ của deck được, nhưng các bạn có thể bỏ vào Side Deck trong 1 vài tình huống nhé!

Superheavy Samurai Thief (0-1x)

Superheavy Samurai Thief Superheavy Samurai Thief
Superheavy Samurai Thief
EARTH10
Superheavy Samurai Thief
Vũ giả nặng ký tên trộm-10
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Phá huỷ 1 lá bài trong Vùng Bẫy & Bẫy của đối thủ, sau đó bạn có thể Úp Bài Bẫy / Bẫy đã bị phá hủy trên sân của mình.
● Phá huỷ 1 lá bài trong Vùng Pendulum của đối thủ, sau đó bạn có thể đặt lá bài bị phá huỷ vào Vùng Pendulum của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. You can Tribute this card, then activate 1 of these effects; ● Destroy 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone, then you can Set the destroyed Spell/Trap Card on your side of the field. ● Destroy 1 card in your opponent's Pendulum Zone, then you can place the destroyed card in your Pendulum Zone.


Thief có hiệu ứng na ná Spy nhưng nó sẽ không giải quyết được hoàn toàn Spell/Trap của opp mà chỉ Set được lên sân và thôi. Tuy nhiên đối với các deck sử dụng Pendulum, lá bài này sẽ hoạt động vô cùng tốt nhưng nói thật, chả ai dùng Pendulum nhiều và cũng nhiều biết về tính chất của các Pendulum được coi là Spell, nên Spy sẽ có hiệu ứng tối ưu hơn lá này.

Oh nhưng điểm cộng của lá này là 1 body lvl 10 hoàn toàn miễn phí và dễ triệu hồi, hmmm, ATK hơi thấp tí nhưng mục đích cuối cùng của bạn là gì? Đi lên Synchro mà nhỉ?

Superheavy Samurai Battleball (1x)

Superheavy Samurai Battleball Superheavy Samurai Battleball
Superheavy Samurai Battleball
DARK2
Superheavy Samurai Battleball
Vũ giả nặng ký bóng hồn-C
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là "Superheavy Samurai" và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ; gửi cả nó và lá bài này từ sân đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của 2 quái thú đó trong Mộ. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Battleball" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are "Superheavy Samurai" monsters, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls that has a Level; send both it and this card from the field to the Graveyard, then Special Summon from your Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" Synchro Monster whose Level equals the total original Levels of those 2 monsters in the Graveyard. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Superheavy Samurai Battleball" once per turn.


Hiệu ứng sẽ hơi na ná Underworld Goddess 1 tí nhưng sẽ là Synchro, hiệu ứng này sẽ hoạt động tốt đối với các Deck sử dụng các Ace là quái có lvl, sẽ hơi troll họ 1 tí nhưng cũng hoạt động tốt để loại bỏ mối hiểm nguy mà không gây kích hiệu ứng gì đó của quái.Tech

Bản chất của các SSam là không cần dùng tới các Spell/Trap, vì thế nếu chêm vào deck thì các SSam sẽ không thể nào hoạt động trôi chảy được, nhưng nếu các duelist thật sự thông minh, họ sẽ dùng tới các Spell/Trap tự banish mình khỏi mộ để kích hoạt hiệu ứng, thuận tiện cho SSam. Nhưng khá hiếm những lá bài đó có thể sử dụng mà thật sự gây nên sự liên kết cho SSam, nên tôi cũng đã bỏ qua 1 phần bài viết về các Spell/Trap mà sẽ tổng hợp qua phần Tech dưới đây nhé!

Handtrap

Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:

Maxx "C"
Maxx "C"
Maxx "C"
EARTH2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
Phân loại:

Effect Veiler Effect Veiler
Effect Veiler
LIGHT1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
Phân loại:

D.D. Crow D.D. Crow
D.D. Crow
DARK1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

Droll & Lock Bird Droll & Lock Bird
Droll & Lock Bird
WIND1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
Phân loại:

Artifact Scythe
Artifact Scythe
Artifact Scythe
LIGHT5
Artifact Scythe
Hiện vật lưỡi hái
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt của đối thủ: Đối thủ của bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. If this card is Special Summoned during your opponent's turn: Your opponent cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn.


Hầu như là không thể thiếu trong bất kì 1 bộ bài nào của meta hiện tại. Tôi thì khuyên các bạn dùng Ash và Maxx sẽ tối ưu được slot bài và lối chơi hơn.

Sekka's Light (1-3x)

Sekka's Light
Sekka's Light
Sekka's Light
Spell Normal
Sekka's Light
Ánh sáng của Tuyết Hoa

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Rút 2 lá bài, đối với phần còn lại của Trận đấu này sau khi bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể kích hoạt các Lá bài Phép / Bẫy hoặc các hiệu ứng, ngoại trừ "Sekka's Light". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, xáo trộn nó vào Deck, sau đó, rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sekka's Light" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spells/Traps in your GY: Draw 2 cards, also, for the rest of this Duel after you activate this card, you cannot activate Spell/Trap Cards or effects, except "Sekka's Light". You can banish this card from your GY; reveal 1 monster in your hand, shuffle it into the Deck, then, draw 1 card. You can only use each effect of "Sekka's Light" once per turn.


  Engine rút bài cũng như là tự trục xuất để load lại bài của bạn để lên hand đẹp hơn. Ở TCG sẽ được phép dùng 1 thôi đấy nhưng chúng ta là OCG, thoải mái x3 đi nhé!

  Kaiju

  Gadarla, the Mystery Dust Kaiju Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
  Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
  WIND8
  Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
  Kaiju hạt bụi lạ, Gadarla
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; ATK và DEF của tất cả các quái thú khác trên sân giảm một nửa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn, during either player's turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; the ATK and DEF of all other monsters on the field become halved.


  Radian, the Multidimensional Kaiju Radian, the Multidimensional Kaiju
  Radian, the Multidimensional Kaiju
  DARK7
  Radian, the Multidimensional Kaiju
  Kaiju không gian đa chiều, Radian
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


  Thunder King, the Lightningstrike Kaiju Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
  Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
  LIGHT9
  Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
  Kaiju điện giật, Lôi Vương
  • ATK:

  • 3300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


  Lava Golem Lava Golem
  Lava Golem
  FIRE8
  Lava Golem
  Golem dung nham
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


  Jizukiru, the Star Destroying Kaiju Jizukiru, the Star Destroying Kaiju
  Jizukiru, the Star Destroying Kaiju
  LIGHT10
  Jizukiru, the Star Destroying Kaiju
  Kaiju diệt sao, Jizukiru
  • ATK:

  • 3300

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào đúng 1 lá bài (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When a card or effect is activated that targets exactly 1 card (and no other cards) (Quick Effect): You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate that effect, and if you do, you can destroy 1 card on the field.


  Dogoran, the Mad Flame Kaiju Dogoran, the Mad Flame Kaiju
  Dogoran, the Mad Flame Kaiju
  FIRE8
  Dogoran, the Mad Flame Kaiju
  Kaiju lửa giận, Dogoran
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.


  Gameciel, the Sea Turtle Kaiju Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
  Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
  WATER8
  Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
  Kaiju rùa biển, Gameciel
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.


  2 con và 2 lava là đủ để xử lí vài boss rắc rối của opp

  Archfiend Eccentrick và Performapal Seal Eel (Pendulum Tech)

  Archfiend Eccentrick Archfiend Eccentrick
  Archfiend Eccentrick
  LIGHT37
  Archfiend Eccentrick
  Quỉ dối kỳ dị
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


  Performapal Seal Eel Performapal Seal Eel
  Performapal Seal Eel
  WATER13
  Performapal Seal Eel
  Bạn biểu diễn lươn con dấu
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; quái thú ngửa mặt đó bị vô hiệu hoá hiệu ứng cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy Úp mà đối thủ điều khiển; lá bài Úp đó không thể được kích hoạt ở lượt này. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that face-up monster has its effects negated until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn. Neither player can activate cards or effects in response to this effect's activation.


  1 vài lựa chọn tốt để các bạn xem xét để bắn phá dàn sân của opp

  Therion "King" Regulus (1x)

  Therion "King" Regulus Therion "King" Regulus
  Therion "King" Regulus
  EARTH8
  Therion "King" Regulus
  Vua bầy Therion Regulus
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Therion "King" Regulus" một lần mỗi lượt.
  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" hoặc 1 quái thú Máy trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho quái thú đó lá bài này.
  ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú "Therion" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
  quái thú "Therion" được trang bị lá bài này nhận được 700 ATK, nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ 2 được liệt kê ở trên như thể nó là "Therion "King" Regulus".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can only use each of the following effects of "Therion "King" Regulus" once per turn. ● You can target 1 "Therion" monster or 1 Machine monster in your GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, equip that monster to this card. ● When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can send 1 "Therion" Monster Card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. A "Therion" monster equipped with this card gains 700 ATK, also it can activate the 2nd effect listed above as if it were "Therion "King" Regulus".


  Negate hoàn hảo cho các Soul (cụ thể là piercer) để search các SSam khác.

  Mecha Phantom Beast Auroradon và Mecha Phantom Beast O-Lion (Mecha Phantom Engine)

  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  WIND
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Quái thú ảo máy bay Auroradon
  • ATK:

  • 2100

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Máy
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Link trong phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên số lượng Hiến tế;
  ● 1: Hủy 1 lá bài trên sân.
  ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast" từ Deck của bạn.
  ● 3: Thêm 1 Bẫy từ Mộ lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Machine monsters If this card is Link Summoned: You can activate this effect; Special Summon 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also you cannot Link Summon for the rest of this turn. Once per turn: You can Tribute up to 3 monsters, then apply 1 of these effects, based on the number Tributed; ● 1: Destroy 1 card on the field. ● 2: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck. ● 3: Add 1 Trap from your GY to your hand.


  Mecha Phantom Beast O-Lion Mecha Phantom Beast O-Lion
  Mecha Phantom Beast O-Lion
  WIND2
  Mecha Phantom Beast O-Lion
  Quái thú ảo máy bay O-Lion
  • ATK:

  • 600

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Mecha Phantom Beast" từ tay bạn. Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type / WIND / Cấp độ 3 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mecha Phantom Beast O-Lion" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your hand. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast O-Lion" once per turn.


  Engine tốt để làm Extender

  Cyber-Stein (1x)

  Cyber-Stein
  Cyber-Stein
  Cyber-Stein
  DARK2
  Cyber-Stein
  Franken quỷ
  • ATK:

  • 700

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể trả 5000 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn ở Tư thế Tấn công.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can pay 5000 LP; Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck in Attack Position.


  Đưa 1 Fusion lên sân nhưng mất 5000LP :/ cái giá khá đắt nhưng các bạn thích thì cứ chơi  Extra Deck

  Extra Deck của SSam sẽ khá đa dạng chút nhưng tôi chỉ gợi ý cho các bạn vài lá mà tôi nghĩ các bạn muốn cần cho 1 phiên bản SSam OCG nhé!

  Superheavy Samurai

  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  EARTH6
  Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
  Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


  Superheavy Samurai Steam Train King Superheavy Samurai Steam Train King
  Superheavy Samurai Steam Train King
  EARTH12
  Superheavy Samurai Steam Train King
  Quỷ hơi nước nặng ký tàu hỏ-O
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 4800


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ Non-Tuner "Superheavy Samurai" quái thú
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ tất cả bài Phép và Bẫy khỏi Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài bị loại bỏ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many cards your opponent controls; destroy them. Once per turn: You can banish all Spells and Traps from the GYs, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each card banished.


  Superheavy Samurai Brave Masurawo Superheavy Samurai Brave Masurawo
  Superheavy Samurai Brave Masurawo
  EARTH12
  Superheavy Samurai Brave Masurawo
  Thần bầu trời nặng ký Masura-O
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 4000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Thế Thủ ngửa mặt. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó để tính toán thiệt hại. Nếu (những) quái thú "Superheavy Samurai" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể phá huỷ 1 lá bài "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển thay thế. Một lần trong lượt, nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút cho đến khi bạn có 3 lá bài trên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If a "Superheavy Samurai" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 "Superheavy Samurai" card you control instead. Once per turn, if your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (except during the Damage Step): You can draw until you have 3 cards in your hand.


  Superheavy Samurai Commander Shanawo Superheavy Samurai Commander Shanawo
  Superheavy Samurai Commander Shanawo
  DARK81
  Superheavy Samurai Commander Shanawo
  Tướng thần nặng ký Shana-O
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của bạn, chuyển ATK của quái thú đó của đối thủ thành 0, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Commander Shanawo" một lần mỗi lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Thế Thủ mặt-ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó để tính toán thiệt hại. Một lần trong lượt, trong Battle Phase, nếu bạn điều khiển lá được Triệu hồi Synchro này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Mộ của bạn hoặc Vùng Phép & Bẫy ngửa mặt, sau đó bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] When an opponent's monster declares an attack: You can Special Summon this card, then if you have no Spells/Traps in your GY, change that opponent's monster's ATK to 0, also negate its effects. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Commander Shanawo" once per turn. [ Monster Effect ] 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn, during the Battle Phase, if you control this Synchro Summoned card (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Superheavy Samurai" Monster Card from your GY or face-up Spell & Trap Zone, then you can place this card in your Pendulum Zone.


  Superheavy Samurai Scarecrow
  Superheavy Samurai Scarecrow
  Superheavy Samurai Scarecrow
  EARTH
  Superheavy Samurai Scarecrow
  Vũ giả nặng ký bù nhìn-C
  • ATK:

  • 0

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú "Superheavy Samurai"
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Mặc dù bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại khi chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scarecrow" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Superheavy Samurai" monster Cannot be used as Link Material. While you have no Spells/Traps in your GY, you take no battle damage from attacks involving this card. If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster, then target 1 "Superheavy Samurai" monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scarecrow" once per turn.


  Bộ 5 SSam này là cần có trong mọi phiên bản nhé, sau đây sẽ là ratio cho mỗi lá:
  • Train King x1
  • Shutendoji x1
  • Scarecrow x2
  • Masurao và Shanao đều x1 nhưng nên để vào Side Deck phòng hờ

  Borreload Savage Dragon và Baronne de Fleur (Boss Synchro)

  Borreload Savage Dragon Borreload Savage Dragon
  Borreload Savage Dragon
  DARK8
  Borreload Savage Dragon
  Rồng nạp nòng xúng man rợ
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


  Baronne de Fleur Baronne de Fleur
  Baronne de Fleur
  WIND10
  Baronne de Fleur
  Baronne de Fleur
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


  Ngoài dam cực cao thì những boss này cũng có các hiệu ứng negate vô cùng mạnh, nên xem xét bỏ vào để có 1 dàn sân chất lượng!

  Naturia Exterio, Naturia Beast và Naturia Barkion (Naturia)

  Naturia Exterio Naturia Exterio
  Naturia Exterio
  EARTH10
  Naturia Exterio
  Quái thú từ nhiên Exterio
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  "Naturia Beast" + "Naturia Barkion"
  Một cuộc Triệu hồi Fusion của lá bài này chỉ có thể được tiến hành với các quái thú Fusion ở trên. Khi lá bài này ngửa trên sân, bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy và phá hủy nó, bằng cách loại bỏ khỏi trò chơi 1 lá khỏi Mộ của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Naturia Beast" + "Naturia Barkion" A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. While this card is face-up on the field, you can negate the activation of a Spell/Trap Card, and destroy it, by removing from play 1 card from your Graveyard, then sending the top card of your Deck to the Graveyard.


  Naturia Beast Naturia Beast
  Naturia Beast
  EARTH5
  Naturia Beast
  Quái thú từ nhiên
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 1700


  Hiệu ứng (VN):

  1 EARTH Tuner + 1+ quái thú EARTH non-Tuner
  Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá trên cùng trong Deck của mình đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 EARTH Tuner + 1+ non-Tuner EARTH monsters When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can send the top 2 cards of your Deck to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


  Naturia Barkion Naturia Barkion
  Naturia Barkion
  EARTH6
  Naturia Barkion
  Rồng từ nhiên Barkion
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  1 EARTH Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner EARTH
  Trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 EARTH Tuner + 1 or more non-Tuner EARTH monsters During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can banish 2 cards from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


  Một Engine vô cùng phù hợp với SSam sử dụng thuộc tính EARTH, cộng với việc sử dụng các negate vô cùng mạnh (giá phải trả là những lá bài trên cùng bộ bài hoặc trong mộ). Đây sẽ là những lựa chọn Extra Deck tốt để các bạn xem xét bỏ vào Main Deck và Side Deck.

  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir, Tornado Dragon và Abyss Dweller (Xyz Floodgate)

  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
  EARTH4
  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
  Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


  Tornado Dragon Tornado Dragon
  Tornado Dragon
  WIND4
  Tornado Dragon
  Rồng lốc xoáy
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it.


  Abyss Dweller Abyss Dweller
  Abyss Dweller
  WATER4
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


  Nhìn cái tên thì bạn cũng hiểu rồi đó, khóa được dàn sân hay GY được tới đâu thì hay tới đó nhưng các bạn sẽ đảm bảo được nước đi chiến thắng của mình!

  Gear Gigant X (1x)

  Gear Gigant X Gear Gigant X
  Gear Gigant X
  EARTH4
  Gear Gigant X
  Rô bốt bánh răng X
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Loại Máy Cấp 4
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


  Searcher tốt để tiếp nối combo

  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder (1x)

  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
  LIGHT12
  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
  Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 12
  Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
  Phân loại:

  Boss Xyz

  Spright Elf và Spright Sprind (Spright)

  Spright Elf
  Spright Elf
  Spright Elf
  FIRE
  Spright Elf
  Tinh linh sét dị Elf
  • ATK:

  • 1400

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


  Spright Sprind Spright Sprind
  Spright Sprind
  FIRE
  Spright Sprind
  Tinh linh sét dị Sprind
  • ATK:

  • 1400

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Trên-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Spright Sprind" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu một quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; trả lại nó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. You can only use 1 of the following effects of "Spright Sprind" per turn, and only once that turn. If this card is Link Summoned: You can send 1 Level 2 monster from your Deck to the GY. If another monster is Special Summoned while this card is on the field (except during the Damage Step): You can detach 1 material from an Xyz Monster you control, then target 1 monster on the field; return it to the hand.


  Đây sẽ là Engine để đưa Bike hoặc bất kì lvl 2 nào để mang nó lại từ GY lên sân. Ừ nôm na là để kéo dài thêm combo đó :v

  Artifact Dagda (Artifact)

  Artifact Dagda Artifact Dagda
  Artifact Dagda
  LIGHT
  Artifact Dagda
  Hiện vật Dagda
  • ATK:

  • 1500

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Khi hiệu ứng của một lá bài khác trên sân được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 "Artifact" từ tay hoặc Deck vào Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Artifact" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artifact Dagda" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names When an effect of another card on the field is activated (Quick Effect): You can Set 1 "Artifact" monster from your hand or Deck to your Spell & Trap Zone as a Spell, but destroy it during your opponent's next End Phase. During your opponent's turn, if this Link Summoned card is destroyed: You can Special Summon 1 "Artifact" monster from your GY in Defense Position. You can only use each effect of "Artifact Dagda" once per turn.


  Kết hợp được với Scythe để làm nên combo thần thánh :v

  Platinum Gadget (1x)

  Platinum Gadget Platinum Gadget
  Platinum Gadget
  LIGHT
  Platinum Gadget
  Linh kiện bạch kim
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú máy
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Platinum Gadget" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Machine monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Machine monster from your hand to your zone this card points to. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck. You can only use each effect of "Platinum Gadget" once per turn.


  Extender kéo dài combo nhưng với hạn chế là không thể được dùng làm nguyên liệu Link trong lượt nó được triệu hồi. Tuy nhiên, có thể dùng I:P để khắc chế điều này.

  Ancient Gear Ballista (Side Deck)

  Ancient Gear Ballista Ancient Gear Ballista
  Ancient Gear Ballista
  EARTH
  Ancient Gear Ballista
  Bánh răng cổ ném đá
  • ATK:

  • 1500

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Máy EARTH
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Ancient Gear" "Geartown" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy lá bài mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi ATK / DEF của quái thú đó thành 0 cho đến cuối lượt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Gear Ballista" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 EARTH Machine monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" monster or 1 "Geartown" from your Deck to your hand. You can target 1 Spell/Trap you control and 1 face-up monster your opponent controls; destroy that card you control, and if you do, change that opponent's monster's ATK/DEF to 0 until the end of the turn. You can only use each effect of "Ancient Gear Ballista" once per turn.


  Đây sẽ là lựa chọn tốt để nhử backrow từ opp, nhưng cũng khá tình huống. Nên bỏ vào Side Deck!

  Boss

  Borrelsword Dragon Borrelsword Dragon
  Borrelsword Dragon
  DARK
  Borrelsword Dragon
  Rồng gươm nòng xúng
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trên

  Trái

  Dưới-Trái

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  3+ quái thú Hiệu ứng
  Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công, hãy thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, ngoài ra, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú ngửa: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến cuối lượt này, lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hiện tại của quái thú đó và nếu đúng như vậy, ATK hiện tại của quái thú đó sẽ giảm đi một nửa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3+ Effect Monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Attack Position monster; change it to Defense Position, also, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. Once per turn, when this card declares an attack on a face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, this card gains ATK equal to half that monster's current ATK, and if it does, that monster's current ATK is halved.


  Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
  Apollousa, Bow of the Goddess
  WIND
  Apollousa, Bow of the Goddess
  Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
  • ATK:

  • 0

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới

  Dưới-Phải

  Trên


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


  I:P Masquerena I:P Masquerena
  I:P Masquerena
  DARK
  I:P Masquerena
  I:P Masquerena
  • ATK:

  • 800

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú không Link
  Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


  Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
  Mekk-Knight Crusadia Avramax
  LIGHT
  Mekk-Knight Crusadia Avramax
  Hiệp sĩ giắc cắm thánh vệ tự chinh Avramax
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
  Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


  Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


  Underworld Goddess of the Closed World Underworld Goddess of the Closed World
  Underworld Goddess of the Closed World
  LIGHT
  Underworld Goddess of the Closed World
  Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-5

  Mũi tên Link:

  Dưới

  Dưới-Phải

  Phải

  Trên-Phải

  Trên


  Hiệu ứng (VN):

  4+ quái thú Hiệu ứng
  Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


  Accesscode Talker Accesscode Talker
  Accesscode Talker
  DARK
  Accesscode Talker
  Người xử mã truy cập
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trên

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Hiệu ứng
  Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
  Phân loại:

  Borreload Dragon Borreload Dragon
  Borreload Dragon
  DARK
  Borreload Dragon
  Rồng nạp nòng xúng
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  3+ quái thú Hiệu ứng
  Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


  Các Boss và Tech chung nhất có thể trong mọi Extra Deck của mọi archetype!!!

  Accel Synchro Stardust Dragon (1x)

  Accel Synchro Stardust Dragon Accel Synchro Stardust Dragon
  Accel Synchro Stardust Dragon
  WIND8
  Accel Synchro Stardust Dragon
  Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.


  Lvl 8 cần thiết để leo lên lvl 9-10 dễ dàng hơn!

  Qliphort Genius (1x)

  Qliphort Genius Qliphort Genius
  Qliphort Genius
  EARTH
  Qliphort Genius
  Pháo đài Qliphort Genius
  • ATK:

  • 1800

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú máy
  Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và các hiệu ứng đã kích hoạt của các quái thú Link khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân của mỗi người chơi, ngoại trừ lá bài này; cả hai lá bài đó đều bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Khi 2 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt cùng lúc đến các khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Machine monsters This Link Summoned card is unaffected by Spell/Trap effects and the activated effects of other Link Monsters. Once per turn: You can target 1 face-up card on each player's field, except this card; both those cards have their effects negated until the end of this turn. When 2 monsters are Special Summoned at the same time to the zones this card points to: You can add 1 Level 5 or higher Machine monster from your Deck to your hand.


  Có thể search Therion "King" Regulus hoặc đơn giản là các SSam có lvl cao khác. Để làm được điều này thì các bạn có thể thực hiện thông qua Pendulum Summon!

  Mecha Phantom Beast Auroradon (1x)

  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  WIND
  Mecha Phantom Beast Auroradon
  Quái thú ảo máy bay Auroradon
  • ATK:

  • 2100

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Máy
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Link trong phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên số lượng Hiến tế;
  ● 1: Hủy 1 lá bài trên sân.
  ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast" từ Deck của bạn.
  ● 3: Thêm 1 Bẫy từ Mộ lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Machine monsters If this card is Link Summoned: You can activate this effect; Special Summon 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also you cannot Link Summon for the rest of this turn. Once per turn: You can Tribute up to 3 monsters, then apply 1 of these effects, based on the number Tributed; ● 1: Destroy 1 card on the field. ● 2: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck. ● 3: Add 1 Trap from your GY to your hand.


  Ở TCG thì bị cấm nhưng ở OCG thì không, thoải mái dùng để có thêm vài Token nhé! Lưu ý là sẽ không Link Summon được sau khi sum nó lên sân.  Combo

  Ôi cái bài này dài vllllll! Nhưng chúng ta sẽ đi tới phần mà thực sự hiểu được cách dùng bộ bài. Dưới đây là phần combo cơ bản đối với phiên bản này nhé!

  Combo cơ bản nhất

  Superheavy Samurai Soulpeacemaker Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  EARTH1
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


  Superheavy Samurai Monk Big Benkei Superheavy Samurai Monk Big Benkei
  Superheavy Samurai Monk Big Benkei
  EARTH81
  Superheavy Samurai Monk Big Benkei
  Tăng binh nặng ký to Benkei
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 3500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.


  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  EARTH4
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Nỏ hồn vũ giả nặng ký
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  DARK48
  Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  Thần đồng nặng ký WakaU-4
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.


  Superheavy Samurai Motorbike Superheavy Samurai Motorbike
  Superheavy Samurai Motorbike
  EARTH2
  Superheavy Samurai Motorbike
  Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.


  Superheavy Samurai Scales Superheavy Samurai Scales
  Superheavy Samurai Scales
  EARTH4
  Superheavy Samurai Scales
  Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


  Superheavy Samurai Scarecrow
  Superheavy Samurai Scarecrow
  Superheavy Samurai Scarecrow
  EARTH
  Superheavy Samurai Scarecrow
  Vũ giả nặng ký bù nhìn-C
  • ATK:

  • 0

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú "Superheavy Samurai"
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Mặc dù bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại khi chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scarecrow" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Superheavy Samurai" monster Cannot be used as Link Material. While you have no Spells/Traps in your GY, you take no battle damage from attacks involving this card. If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster, then target 1 "Superheavy Samurai" monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scarecrow" once per turn.


  Các bạn sẽ chỉ cần đúng 1 lá trên tay là Soulpiercer và 1 quái khác để bỏ bài :v
  1. Normal Summon Soulpiercer
  2. Link Scarerow, Eff Soulpiercer kích hoạt khi được đưa xuống GY và cho phép bạn lấy Bike lên tay
  3. Bỏ Bike xuống GY để lấy Wakaushi
  4. Kích hoạt Wakaushi lên Pendulum Zone và kích hoạt Pendulum Eff, cho phép chúng ta Sum nó lên sân và đưa Benkei vào Pendulum Zone
  5. Kích hoạt eff thứ 2 của Scarerow, bỏ 1 lá bài để Sum Soulpiercer từ dưới GY lên sân
  6. Synchro 1 body lvl 8 lên sân (Tại thời điểm này, các bạn có thể dừng dàn sân lại với Borreload Savage Dragon nhưng bạn sẽ phải cần cho Scarerow xuống GY trước khi Synchro nó lên để có 1 negate cho Borreload!). Body tôi chọn là Accel Synchro Stardust Dragon để kéo dài combo của mình.
  7. Wakaushi thì lên Extra Deck, kích eff về trở lại Pendulum Zone, còn Soulpiercer khi xuống GY kích Eff của mình để lấy thêm 1 Wakaushi lên tay. Cuối cùng là Accel Synchro Stardust Dragon sẽ kích eff để đưa Bike lên sân. Như vậy chúng ta có 3 chain (Sắp xếp chain để hiệu ứng của Wakaushi sau cùng để không bị dính Ash).
  8. Synchro lên Baronne nhờ vào Accel và Bike (Tới đây các bạn có thể dừng nhưng chúng ta vẫn có thể làm được hơn thế nữa :")).
  9. Kích hiệu ứng của Benkei để đưa Peacemaker lên tay
  10. Equip Peacemaker vào Scarerow để kích hiệu ứng, hiến tế Scarerow để đưa Scales lên sân.
  11. Scales kích eff đưa Soulpiercer lên sân lại
  12. Link Summon ra Qliphort Genius. Kích được hiệu ứng của Soulpiercer mang 1 SSam khác lên tay (Bike).
  13. Pendulum Summon cả 2 Bike và Wakaushi lên sân, kích được hiệu ứng của Genius, mang Therion "King" Regulus lên tay
  14. Link Summon Mecha Phantom Beast Auroradon, sử dụng Genius và Wakaushi. Sau đó được triệu hồi 3 Token lên sân.
  15. Kích eff của Auroradon, sử dụng nó và Bike để sum O-Lion lên sân. Lúc này bạn có 3 Token lvl 3 và 1 Tuner lvl 2
  16. Bạn có thể đi lên Borreload Savage Dragon ngay thời điểm này và chọn Auroradon để có được 3 lần negate.
  17. Summon Therion "King"
  Các bạn có thể thấy, với combo này thì việc kết hợp và sáng tạo lối chơi là vô hạn. Như có thể thấy, chúng ta còn thừa 1 Token cho những lần Synchro ra các boss mạnh khác, nhưng ý chính ở đây, với combo này, các bạn sẽ có cho mình ít nhất 3 negate trong cùng 1 lượt (Baronne, Borreload, Therion "King"), khá nhiều để gây khó khăn cho opp rồi!  Deck mẫu

  Để nắm khái quát hơn 1 phiên bản 2023 SSam như thế nào thì mời các bạn xem qua Deck mẫu của YGO Việt Nam nhé!

  Deck mẫu #1

  Main: 50 Extra: 15

  1 cardArtifact Scythe
  1 cardArtifact Scythe
  Artifact Scythe
  LIGHT5
  Artifact Scythe
  Hiện vật lưỡi hái
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 900


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt của đối thủ: Đối thủ của bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. If this card is Special Summoned during your opponent's turn: Your opponent cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn.


  2 cardGadarla, the Mystery Dust Kaiju 2 cardGadarla, the Mystery Dust Kaiju
  Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
  WIND8
  Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
  Kaiju hạt bụi lạ, Gadarla
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; ATK và DEF của tất cả các quái thú khác trên sân giảm một nửa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn, during either player's turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; the ATK and DEF of all other monsters on the field become halved.


  3 cardMaxx "C"
  3 cardMaxx "C"
  Maxx "C"
  EARTH2
  Maxx "C"
  “G” sinh sản
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
  Phân loại:

  1 cardRadian, the Multidimensional Kaiju 1 cardRadian, the Multidimensional Kaiju
  Radian, the Multidimensional Kaiju
  DARK7
  Radian, the Multidimensional Kaiju
  Kaiju không gian đa chiều, Radian
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


  1 cardSuperheavy Samurai Big Benkei 1 cardSuperheavy Samurai Big Benkei
  Superheavy Samurai Big Benkei
  EARTH8
  Superheavy Samurai Big Benkei
  Vũ giả nặng ký to Ben-K
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 3500


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển có thể tấn công khi ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của họ cho Damage Calculation.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. "Superheavy Samurai" monsters you control can attack while in face-up Defense Position. If they do, apply their DEF for damage calculation.


  3 cardSuperheavy Samurai Magnet 3 cardSuperheavy Samurai Magnet
  Superheavy Samurai Magnet
  EARTH4
  Superheavy Samurai Magnet
  Vũ giả nặng ký nam châm-Q
  • ATK:

  • 900

  • DEF:

  • 1900


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này là được Triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Superheavy Samurai" quái thú từ tay của bạn, sau đó thay đổi lá bài này để Tư thế phòng thủ. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster from your hand, then change this card to Defense Position. Monsters your opponent controls cannot attack any monsters, except this one.


  3 cardSuperheavy Samurai Scales 3 cardSuperheavy Samurai Scales
  Superheavy Samurai Scales
  EARTH4
  Superheavy Samurai Scales
  Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Soulgaia Booster 3 cardSuperheavy Samurai Soulgaia Booster
  Superheavy Samurai Soulgaia Booster
  EARTH4
  Superheavy Samurai Soulgaia Booster
  Bộ đẩy hồn vũ giả nặng ký Gaia
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay hoặc sân của bạn cho quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị được coi như một Tuner. Nếu bạn không có bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn và lá bài này đã được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this card from your hand or field to that monster you control. The equipped monster is treated as a Tuner. If you have no Spells/Traps in your GY and this card was equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this equipped card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" once per turn.


  2 cardSuperheavy Samurai Soulhorns 2 cardSuperheavy Samurai Soulhorns
  Superheavy Samurai Soulhorns
  EARTH1
  Superheavy Samurai Soulhorns
  Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker 3 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  EARTH1
  Superheavy Samurai Soulpeacemaker
  Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
  3 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  EARTH4
  Superheavy Samurai Soulpiercer
  Nỏ hồn vũ giả nặng ký
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


  3 cardSuperheavy Samurai Stealthy 3 cardSuperheavy Samurai Stealthy
  Superheavy Samurai Stealthy
  EARTH1
  Superheavy Samurai Stealthy
  Vũ giả nặng ký tình-32
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 700


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Superheavy Samurai Stealthy" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trong Mộ của đối thủ; Úp nó lên sân của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Stealthy" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spells/Traps in your GY, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Superheavy Samurai Stealthy" once per turn this way. If you have no Spells/Traps in your GY (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 Spell/Trap in your opponent's GY; Set it to your field, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Stealthy" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Wagon
  3 cardSuperheavy Samurai Wagon
  Superheavy Samurai Wagon
  EARTH4
  Superheavy Samurai Wagon
  Vũ giả nặng ký xe thồ-8
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


  1 cardTherion "King" Regulus 1 cardTherion "King" Regulus
  Therion "King" Regulus
  EARTH8
  Therion "King" Regulus
  Vua bầy Therion Regulus
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Therion "King" Regulus" một lần mỗi lượt.
  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" hoặc 1 quái thú Máy trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho quái thú đó lá bài này.
  ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú "Therion" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
  quái thú "Therion" được trang bị lá bài này nhận được 700 ATK, nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ 2 được liệt kê ở trên như thể nó là "Therion "King" Regulus".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can only use each of the following effects of "Therion "King" Regulus" once per turn. ● You can target 1 "Therion" monster or 1 Machine monster in your GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, equip that monster to this card. ● When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can send 1 "Therion" Monster Card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. A "Therion" monster equipped with this card gains 700 ATK, also it can activate the 2nd effect listed above as if it were "Therion "King" Regulus".


  3 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei 3 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei
  Superheavy Samurai Monk Big Benkei
  EARTH81
  Superheavy Samurai Monk Big Benkei
  Tăng binh nặng ký to Benkei
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 3500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi 3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  DARK48
  Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
  Thần đồng nặng ký WakaU-4
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.


  3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
  Ash Blossom & Joyous Spring
  FIRE3
  Ash Blossom & Joyous Spring
  Tro hoa xuân hạnh phúc
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
  ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
  ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
  ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
  Phân loại:

  1 cardMecha Phantom Beast O-Lion 1 cardMecha Phantom Beast O-Lion
  Mecha Phantom Beast O-Lion
  WIND2
  Mecha Phantom Beast O-Lion
  Quái thú ảo máy bay O-Lion
  • ATK:

  • 600

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Mecha Phantom Beast" từ tay bạn. Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type / WIND / Cấp độ 3 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mecha Phantom Beast O-Lion" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your hand. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast O-Lion" once per turn.


  2 cardSuperheavy Samurai Drum 2 cardSuperheavy Samurai Drum
  Superheavy Samurai Drum
  EARTH1
  Superheavy Samurai Drum
  Vũ giả nặng ký trống-3
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Drum"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Drum" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Drum"; Special Summon it. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Drum" once per turn.


  3 cardSuperheavy Samurai Motorbike 3 cardSuperheavy Samurai Motorbike
  Superheavy Samurai Motorbike
  EARTH2
  Superheavy Samurai Motorbike
  Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.


  3 cardSekka's Light
  3 cardSekka's Light
  Sekka's Light
  Spell Normal
  Sekka's Light
  Ánh sáng của Tuyết Hoa

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Rút 2 lá bài, đối với phần còn lại của Trận đấu này sau khi bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể kích hoạt các Lá bài Phép / Bẫy hoặc các hiệu ứng, ngoại trừ "Sekka's Light". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, xáo trộn nó vào Deck, sau đó, rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sekka's Light" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you have no Spells/Traps in your GY: Draw 2 cards, also, for the rest of this Duel after you activate this card, you cannot activate Spell/Trap Cards or effects, except "Sekka's Light". You can banish this card from your GY; reveal 1 monster in your hand, shuffle it into the Deck, then, draw 1 card. You can only use each effect of "Sekka's Light" once per turn.


   1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
   Accesscode Talker
   DARK
   Accesscode Talker
   Người xử mã truy cập
   • ATK:

   • 2300

   • LINK-4

   Mũi tên Link:

   Trên

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Hiệu ứng
   Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
   Phân loại:

   1 cardArtifact Dagda 1 cardArtifact Dagda
   Artifact Dagda
   LIGHT
   Artifact Dagda
   Hiện vật Dagda
   • ATK:

   • 1500

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Khi hiệu ứng của một lá bài khác trên sân được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 "Artifact" từ tay hoặc Deck vào Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Artifact" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artifact Dagda" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names When an effect of another card on the field is activated (Quick Effect): You can Set 1 "Artifact" monster from your hand or Deck to your Spell & Trap Zone as a Spell, but destroy it during your opponent's next End Phase. During your opponent's turn, if this Link Summoned card is destroyed: You can Special Summon 1 "Artifact" monster from your GY in Defense Position. You can only use each effect of "Artifact Dagda" once per turn.


   1 cardI:P Masquerena 1 cardI:P Masquerena
   I:P Masquerena
   DARK
   I:P Masquerena
   I:P Masquerena
   • ATK:

   • 800

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú không Link
   Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


   1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


   1 cardMecha Phantom Beast Auroradon
   1 cardMecha Phantom Beast Auroradon
   Mecha Phantom Beast Auroradon
   WIND
   Mecha Phantom Beast Auroradon
   Quái thú ảo máy bay Auroradon
   • ATK:

   • 2100

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Máy
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Link trong phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên số lượng Hiến tế;
   ● 1: Hủy 1 lá bài trên sân.
   ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast" từ Deck của bạn.
   ● 3: Thêm 1 Bẫy từ Mộ lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Machine monsters If this card is Link Summoned: You can activate this effect; Special Summon 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also you cannot Link Summon for the rest of this turn. Once per turn: You can Tribute up to 3 monsters, then apply 1 of these effects, based on the number Tributed; ● 1: Destroy 1 card on the field. ● 2: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck. ● 3: Add 1 Trap from your GY to your hand.


   1 cardQliphort Genius 1 cardQliphort Genius
   Qliphort Genius
   EARTH
   Qliphort Genius
   Pháo đài Qliphort Genius
   • ATK:

   • 1800

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú máy
   Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và các hiệu ứng đã kích hoạt của các quái thú Link khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân của mỗi người chơi, ngoại trừ lá bài này; cả hai lá bài đó đều bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Khi 2 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt cùng lúc đến các khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Machine monsters This Link Summoned card is unaffected by Spell/Trap effects and the activated effects of other Link Monsters. Once per turn: You can target 1 face-up card on each player's field, except this card; both those cards have their effects negated until the end of this turn. When 2 monsters are Special Summoned at the same time to the zones this card points to: You can add 1 Level 5 or higher Machine monster from your Deck to your hand.


   2 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
   2 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
   Superheavy Samurai Scarecrow
   EARTH
   Superheavy Samurai Scarecrow
   Vũ giả nặng ký bù nhìn-C
   • ATK:

   • 0

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú "Superheavy Samurai"
   Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Mặc dù bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại khi chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scarecrow" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "Superheavy Samurai" monster Cannot be used as Link Material. While you have no Spells/Traps in your GY, you take no battle damage from attacks involving this card. If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster, then target 1 "Superheavy Samurai" monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scarecrow" once per turn.


   1 cardBorreload Savage Dragon 1 cardBorreload Savage Dragon
   Borreload Savage Dragon
   DARK8
   Borreload Savage Dragon
   Rồng nạp nòng xúng man rợ
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


   1 cardNaturia Beast 1 cardNaturia Beast
   Naturia Beast
   EARTH5
   Naturia Beast
   Quái thú từ nhiên
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   1 EARTH Tuner + 1+ quái thú EARTH non-Tuner
   Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá trên cùng trong Deck của mình đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 EARTH Tuner + 1+ non-Tuner EARTH monsters When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can send the top 2 cards of your Deck to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


   1 cardSuperheavy Samurai Ogre Shutendoji 1 cardSuperheavy Samurai Ogre Shutendoji
   Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
   EARTH6
   Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
   Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
   Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


   2 cardSuperheavy Samurai Steam Train King 2 cardSuperheavy Samurai Steam Train King
   Superheavy Samurai Steam Train King
   EARTH12
   Superheavy Samurai Steam Train King
   Quỷ hơi nước nặng ký tàu hỏ-O
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 4800


   Hiệu ứng (VN):

   1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ Non-Tuner "Superheavy Samurai" quái thú
   Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ tất cả bài Phép và Bẫy khỏi Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài bị loại bỏ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 "Superheavy Samurai" Tuner + 2+ non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many cards your opponent controls; destroy them. Once per turn: You can banish all Spells and Traps from the GYs, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each card banished.


   1 cardAbyss Dweller 1 cardAbyss Dweller
   Abyss Dweller
   WATER4
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


   1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir 1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
   Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
   EARTH4
   Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
   Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


    
   Đơn vị đồng hành:

   - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


   Deck được sử dụng gần đây trong OCG

   Top