Hướng Dẫn Chơi Solfachord

Hướng Dẫn Chơi Solfachord

 Odd : Số lẻ

Even : Số Chẵn

 Solfachord là một deck toàn quái Fairy, với lối chơi chính là triệu hồi pendulum

 - - - > Gran Coolia Link 3 là một boss uy tín của deck, có tăng ATK, có bảo kê, có omni-negate, có nhảy quái và có cả search

 Fact có thể fun : level và scale bọn này cộng lại với nhau = 9, Level tăng lên thì scale giảm xuống và ngược lại

 Real Fact : level và scale bọn này là từ 1 tới 8 dựa theo 8 nốt trong âm nhạc, mấy ông tự nhớ đi tui lười ghi quá UwU

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Chad

 

GranSolfachord Coolia (x1-2)

GranSolfachord Coolia GranSolfachord Coolia
GranSolfachord Coolia

GranSolfachord Coolia

Link-3

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2700

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú, bao gồm một quái thú Pendulum
Tăng 100 CÔNG ứng với mỗi quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú Pendulum mà lá bài này chỉ vào không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 lá bài "Solfachord" với Thang Pendulum lẻ từ Vùng Pendulum của bạn đến vùng của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá kích hoạt, sau đó bạn có thể thêm 1 "Solfachord" với Thang Pendulum đồng đều từ Deck của bạn vào Extra Deck của bạn đang ngửa mặt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters, including a Pendulum Monster Gains 100 ATK for each face-up Pendulum Monster in your Extra Deck. Activated effects of Pendulum Monsters this card points to cannot be negated. Once per turn, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Solfachord" card with an odd Pendulum Scale from your Pendulum Zone to your zone this card points to, and if you do, negate the activation, then you can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Deck to your Extra Deck face-up.


là một lá bài siêu mạnh, chưa tính tới effect có ít nhất 2 lý do mà mình cho là nó khỏe

- 3 mũi tên chỉ xuống => pendulum summon 3 quái từ extra deck vào ô lá này chỉ để combo
- trước khi lên lá này, bạn thường lên Beyond The Pendulum, search 1 và con này cũng có effect nhảy, search và omni-negate
- lên dễ, chỉ cần có ít nhất 1 quái Pendulum
- link 3, bạn của accesscode

+ Effect : việc tăng ATK giúp bạn dễ qua được những deck negate để có thể sang main phase 2 lên Avramax, bảo kê quái pendulum được con này chỉ vào không bị negate ( kể cả quái pendulum không phải solfachord ), có omni-negate, nhảy quái và search card để turn sau chơi tiếp


CORE

 

DoSolfachord Coolia (x1-2)

DoSolfachord Coolia DoSolfachord Coolia
DoSolfachord Coolia

DoSolfachord Coolia

8

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Triệu hồi 2 Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "DoSolfachord Coolia" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc tối đa 2 lá bài nếu bạn có Pendulum Scale là số lẻ trong Vùng Pendulum của mình; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi hiệu ứng của quái thú trên sân được kích hoạt, với ATK bằng hoặc thấp hơn Pendulum Scale cao nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters. You can only use each of the following effects of "DoSolfachord Coolia" once per turn. You can target 1 face-up card your opponent controls, or up to 2 cards if you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone; negate its effects until the end of your opponent's turn. When an effect of a monster on the field is activated, with an equal or lower ATK than the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ có effect tribute 2 quái pendulum và tự nhảy từ tay, nghe hơi thốn nhưng do có khả năng target và negate lên tới 2 lá (quái/phép/bẫy) đến cuối lượt, cũng như có effect bắn quái của opp không target cực khỏe
- deck không có lá nào đủ scale pendulum summon con này nên gần như được dùng để cắm lên pendulum scale bảo kê, tui cũng ít khi hiến tế 2 quái pendulum để ra lá này, thay vào đó lên I:P và lên Avramax

LaSolfachord Angelia (x1-2)

LaSolfachord Angelia LaSolfachord Angelia
LaSolfachord Angelia

LaSolfachord Angelia

6

3

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2300

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Trong khi bạn có Pendulum Scale là số lẻ trong Vùng Pendulum của mình, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc các hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt xuống) và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Scale Pendulum cao hơn hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ nếu quái Solfachord bạn đấm thì đến cuối damage step, opp không kích được phép/bẫy hay hiệu ứng ( quái vẫn kích được ), nghe thì rất là phế vật nhưng khi bạn đánh nhau với bọn burn như Timelord thì phế mấy lá như Magic Cyclinder của opp cảm giác rất phê và thượng đẳng, cũng như tăng tỉ lệ quái của bạn đấm chết negate của opp
+ có effect hiến tế quái Pendulum Solfachord ( về Extra Deck thay vì xuống mộ ) để nhảy quái pendulum Solfachord  từ deck lên cao hơn 2 scale hoặc thấp hơn 2 scale ( effect này dùng khi bạn chưa pendulum summon, bạn cộng thêm tài nguyên để link lên quái link có mũi tên chỉ ngon nhất có thể, do quái về extra deck nên pendulum summon lại quái từ extra deck vào mũi tên quái link chỉ là xong )

TiSolfachord Beautia (x0-1)

TiSolfachord Beautia TiSolfachord Beautia
TiSolfachord Beautia

TiSolfachord Beautia

7

2

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc, nếu bạn có Pendulum Scale đồng đều trong Vùng Pendulum của mình, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy đối phương điều khiển; lượt này, loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TiSolfachord Beautia" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn Scale Pendulum thấp nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls, or, if you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; this turn, banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "TiSolfachord Beautia" once per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles a monster with an equal or higher ATK than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: Destroy that monster.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ có khả năng chọn 1 lá và negate ư ? thật ra là chọn xong lá đấy thì lá đấy rời sân thì sẽ bị banish, nhưng đây là cách rất tốt để chống bọn dùng mộ, có khả năng rất dơ, vào [damage step] đấm quái có ATK bằng hoặc cao hơn pendulum scale thấp nhất của bạn x300 thì phá hủy lá đấy ( ví dụ scale 1 x 300 thì 300 ATK )
+ Level 7, lên được Aboslute -> Vortex Dragon

SolSolfachord Gracia (x1-2)

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia

SolSolfachord Gracia

5

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Trong khi bạn có Pendulum Scale đồng đều trong Vùng Pendulum của mình, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ giúp quái bạn đấm opp, opp không kích effect quái đến cuối damage step, dễ dàng loại bỏ những con boss khó chịu
+ searcher của deck, search spell/trap
- scale 4 khá hẹp khi cắm scale
- thường được pendulum summon nhờ hiệu ứng con khác nên cằm nhiều copy sẽ brick

SolSolfachord Gracia (x1-2)

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia

SolSolfachord Gracia

5

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Trong khi bạn có Pendulum Scale đồng đều trong Vùng Pendulum của mình, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ giúp quái bạn đấm opp, opp không kích effect quái đến cuối damage step, dễ dàng loại bỏ những con boss khó chịu
+ searcher của deck, search spell/trap
- scale 4 khá hẹp khi cắm scale
- thường được pendulum summon nhờ hiệu ứng con khác nên cằm nhiều copy sẽ brick

DoSolfachord Cutia (x3)

+ khi ở pendulum zone thì triệu hồi pendulum của bạn không thể bị ngăn chặn

+ có khả năng buff ATK, tuy hơi bủh nhưng có còn hơn không, quan trọng là khả năng search quái pendulum Solfachord khi được triệu hồi cực mạnh của con này, lý do mạnh là con này 1 sao nên normal summon được, sau đó search, cùng lắm bait 1 xuân của opp

ReSolfachord Dreamia (x3)

+ khi ở pendulum zone thì triệu hồi pendulum của bạn không thể bị ngăn chặn

+ có khả năng bảo kê, và khả năng tự nhảy, cả 2 đều là 2 effect ngon, khả năng tự nhảy của lá này tuy nghe hơi bủh nhưng 1 tự nhảy là thứ bạn cần để full combo, có thể tham khảo tại combo

=> ví dụ bạn có 2 quái pendulum ở extra deck, nhưng do chỉ nhảy được 1 quái lên extra monster zone, bạn normal Cutia, search 1, tự nhảy con này và *boom* lên được 1 con link 2 để nhảy 2 quái đấy một cách dễ dàng, nếu bạn lên beyond the pendulum thì search thêm phát nữa

Solfachord Elegance (x3)

 là một lá bạn luôn muốn cầm trên tay


lá này có cả 2 effect siêu khỏe
+ đặt 1 quái pendulum Solfachord từ tay vào extra deck rồi đặt 2 quái Solfachord 1 scale lẻ và 1 scale chẵn, chỉ với 1 quái pendulum Solfachord bạn có hai scale siêu ngon, chưa tính tới pendulum effect
+ nếu bạn có đủ hàng combo các kiểu và chơi nhiều handtrap, bạn có thể đưa 1 scale chẵn hoặc lẻ từ pendulum zone về extra deck để draw 2

Solfachord Harmonia (x1-2)

field nên chắc chắn là một lá mạnh, nhưng tui từng đem cả terraforming để search lá này và ... nó không đáng lắm, search bằng solfachord vẫn ok hơn


+ nhặt lại 1 quái pendulum Solfachord ở Extra Deck về tay ( để pendulum summon thêm 1 quái nữa nếu không có quái link hoặc không đủ mũi tên summon hết quái )
+ tăng thêm 1 scale ( để mở rộng scale hoặc nhảy Coolia )
+ nếu quái pendulum Solfachord của bạn có ít nhất 3 scale chẵn hoặc 3 scale lẻ thì bắn 1 card của opp

nếu field này có search thì chắc chắn tui sẽ đem x3


staple

 

Harmonizing Magician, Borreload Savage Dragon và Baronne de Fleur (pendulum magicians)

Harmonizing Magician Harmonizing Magician
Harmonizing Magician

Harmonizing Magician

4

8

 • Loại:
 • Pendulum Tuner Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Magician

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ tăng 100 ATK và DEF cho mỗi "Magician" ngửa với các tên khác nhau trong Extra Deck của bạn.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz, trừ khi tất cả các nguyên liệu khác là quái thú Pendulum "Magician" Khi lá bài này được Triệu hồi Pendulum từ tay: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magician" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Harmonizing Magician", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harmonizing Magician" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] All monsters you control gain 100 ATK and DEF for each face-up "Magician" Pendulum Monster with different names in your Extra Deck. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Cannot be Special Summoned from the Extra Deck. Cannot be used as material for a Fusion, Synchro, or Xyz Summon, unless all other materials are "Magician" Pendulum Monsters. When this card is Pendulum Summoned from the hand: You can Special Summon 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in Defense Position, except "Harmonizing Magician", but negate its effects, also banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Harmonizing Magician" once per turn.


 chỉ với Harmonizing, bạn có thể kéo những target như Purple Poison Magician,... để có thể Synchro lên những lá như Borreload Savage Dragon, hoặc nhảy Oafdragon để lên Baronne, có 1 negate một cách dễ dàng, do đánh thuê quá khỏe nên lá này từng bị limit

One for One (x1)

 con searcher chính của deck là level 1 nên... yeh, 1 cost đổi 1 body  để lên mấy con như Beyond The Pendulum và search 2 là quá rẻ 

foolish burial and the boys

Supreme King Dragon Darkwurm
Supreme King Dragon Darkwurm
Supreme King Dragon Darkwurm

Supreme King Dragon Darkwurm

4

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Supreme King

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể đặt 1 "Supreme King Gate" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi quái thú Pendulum trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Supreme King Gate" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng quái thú của "Supreme King Dragon Darkwurm" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you control no monsters: You can place 1 "Supreme King Gate" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also you cannot Pendulum Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Supreme King Gate" Pendulum Monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY and you control no monsters: You can Special Summon this card. You can only use each monster effect of "Supreme King Dragon Darkwurm" once per turn.
Supreme King Gate Zero Supreme King Gate Zero
Supreme King Gate Zero

Supreme King Gate Zero

7

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Supreme King

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn điều khiển "Supreme King Z-ARC", bạn sẽ không nhận thiệt hại gì. Một lần mỗi lượt, nếu bạn có "Supreme King Gate Infinity" trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể phá hủy cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của mình và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Bài "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Deck của bạn đến tay của bạn.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy cả nó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion quái thú rồng hoặc quái thú Synchro từ Extra Deck của bạn, nhưng ATK và DEF của nó trở thành 0, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó như một Nguyên liệu để Triệu hồi Synchro hoặc Xyz. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you control "Supreme King Z-ARC", you take no damage. Once per turn, if you have "Supreme King Gate Infinity" in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Dragon-Type Fusion or Synchro Monster from your Extra Deck, but its ATK and DEF become 0, it has its effects negated, also it cannot be used as a Material for a Synchro or Xyz Summon. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can place this card in your Pendulum Zone.


  foolish burial và dragon shrine dùng để ném darkwurm


  darkwurm cho 1 body khi nhảy từ mộ và search 1 ( +1 tài nguyên )

  điểm yếu lớn nhất là bạn bóc lên Zero, có thể gây brick
  
  Destrudo : nhảy free từ mộ và là dragon nên bọn kia ném được, nhảy từ mộ synchro các kiểu cũng được, nhưng tui thường dùng nó cho Link summon nhiều hơn

Combo sách giáo khoa, do đây là SGK nên bạn có thể thay thế tùy tình huống

I> ném darkwurm xuống mộ
II> darkwurm nhảy lên và search Zero
III> normal summon một body và lên Beyond The Pendulum
IV> search scale đẹp và pendulum summon

Odd-Eyes Absolute Dragon và Odd-Eyes Vortex Dragon (Omni-Negate Go Brrrrrrrrr)

Vortex : có khả năng omni-negate siêu tốt và nó có effect đẩy card ( thứ mà bạn đi turn 1 và đéo care nó )

Absolute : xuống mộ thì nhảy Vortex ra và lên bằng 2 con Level 7, giống vortex có effect khác nhưng đéo ai care :)

Trias Hierarchia và Diviner of the Herald (Diviner mãi đỉnh)

Diviner : mill lỏd, đây là +1 trở lên vì lá bị nó mill kiểu gì cũng trigger effect như Arc Light hay dùng effect từ mộ như Trias, có tăng Level, bị tribute thì nhảy quái từ tay hoặc deck ( searcher ), và con là Tuner

Trias : tribute quái nhảy lên và có cả tỉ effect

 sách giáo khoa :

I> Diviner ném Trias
II> Trias nhảy từ mộ bằng cách tribute Diviner
III> Diviner nhảy Cutia, search Dreamia ( hoặc lá khác tùy tình huống )

Beyond the Pendulum (x1-2)

Beyond the Pendulum Beyond the Pendulum
Beyond the Pendulum

Beyond the Pendulum

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Pendulum

 • ATK:
 • 1200

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú Pendulum
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link đến Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả 1200 LP; thêm 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú, các hiệu ứng của các lá bài trong Vùng Pendulum của bạn cũng bị vô hiệu hoá, cho đến khi bạn Triệu hồi Pendulum. Nếu 2 quái thú có Cấp độ ban đầu khác nhau được Triệu hồi Pendulum cùng lúc đến các khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài trên sân; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beyond the Pendulum" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Effect Monsters, including a Pendulum Monster If this card is Link Summoned to the Extra Monster Zone: You can pay 1200 LP; add 1 Pendulum Monster from your Deck to your hand, but for the rest of this turn, you cannot activate monster effects, also the effects of cards in your Pendulum Zones are negated, until you Pendulum Summon. If 2 monsters with different original Levels are Pendulum Summoned at the same time to the zones this card points to: You can target 2 cards on the field; destroy them. You can only use this effect of "Beyond the Pendulum" once per turn.


 lên dễ, mũi tên đẹp, search card, có bắn card, nhiều điểm cộng như thế thì mấy cái điểm yếu khác đã là gì ? best staple

Pot of Prosperity (Pot )

 đây là lý do lá này bị limit 1 ở Master Duel đấy, đánh thuê cực khỏe, chỉ với banish 6 lá Extra Deck BẠN CHỌN, bạn check 6 lá của deck và bóc lên, combo search gần cả deck thì sài để search handtrap, sài lúc đầu để tìm mảnh combo

Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder và Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir (Xyz)

Number 41 : nằm ở thế thủ, vạn vật bình đẳng

Zeus : send không target, không once per turn, body to go brrrrrrrrrrrrr

Mekk-Knight Crusadia Avramax, Accesscode Talker, Apollousa và Bow of the Goddess (Link Big Bad Bosses)

Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mekk-Knight

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Acesscode : lên dễ, body to, bắn không target, opp không chen vào được, skill drain = đbrr go brrrrrrrrrrrr

Apollousa : negate không once per turn, lên dễ
AvraChad : đấng trong battle, không bị target với card effect, opp chỉ đánh được con này không đánh được con khác, rời sân thì đẩy 1 card về deck, lên dễ, lên bằng I:P thì không bị tiêu diệt bởi card effect

Knightmare Unicorn và I:P Masquerena (bạn thân của Accesscode và ArvaChad)

Unicorn : sút 1 card về deck, lên dễ, link 3 nên lên Accesscode thì Accesscode sẽ có 5300 ATK

I:P : Link Summon turn opp, con này link lên bằng con này sẽ không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài (raigeki)

Mythical Beast Master Cerberus và Mythical Beast Jackal King (à không tui đùa đấy)

Mythical Beast Master Cerberus Mythical Beast Master Cerberus
Mythical Beast Master Cerberus

Mythical Beast Master Cerberus

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể phá hủy lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Pendulumn "Mythical Beast" Hiệu ứng Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mythical Beast Master Cerberus" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Mỗi khi một Bài Phép được kích hoạt, hãy đặt 2 Counter Phép trên lá bài này khi Bài Phép đó thực thi. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi có 4 Counter Phép hoặc lớn hơn trên sân của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 4 Counter Phép khỏi sân của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó khi ngửa, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ cho đến cuối lượt của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, add 1 Level 7 or lower "Mythical Beast" Effect Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mythical Beast Master Cerberus" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Each time a Spell Card is activated, place 2 Spell Counters on this card when that Spell resolves. Cannot be destroyed by card effects while 4 or more Spell Counters are on your field. Once per turn: You can remove 4 Spell Counters from your field, then target 1 monster your opponent controls; banish it face-up, and if you do, this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK until the end of the opponent's turn.


Mythical Beast Jackal King Mythical Beast Jackal King
Mythical Beast Jackal King

Mythical Beast Jackal King

6

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể hủy lá bài này và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulumn "Mythical Beast" từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Mythical Beast Jackal King". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mythical Beast Jackal King" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Mỗi khi một bài Phép được kích hoạt, hãy đặt 2 Counter Phép trên lá bài này khi Phép đó thực thi. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Phép khỏi sân của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no cards in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, Special Summon 1 face-up "Mythical Beast" Pendulum Monster from your Extra Deck, except "Mythical Beast Jackal King". You can only use this effect of "Mythical Beast Jackal King" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Each time a Spell is activated, place 2 Spell Counters on this card when that Spell resolves. Once per turn, when an opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 2 Spell Counters from your field; negate the activation, and if you do, destroy that card.


 chẳng qua mirror match gặp thằng khứa kia chơi bọn này nên add vô để respect


Combo

 

DoSolfachord Cutia, SolSolfachord Gracia và Solfachord Elegance (Combo Sách Giáo Khoa (cắm Avramax))

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia

SolSolfachord Gracia

5

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Trong khi bạn có Pendulum Scale đồng đều trong Vùng Pendulum của mình, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


I> Normal summon Cutia, search Dreamia

II> kích hoạt Elegance, đưa Gracia về Extra Deck, Cutia và Coolia vào Pendulum Zones
III> Dreamia tự nhảy, dùng cả 2 body lên Mesecia, lúc này Masecia nếu bạn có quái khác trên sân bằng một vài lý do nào đó thì cố để 2 mũi tên của Masecia chỉ vào 2 ô trống để pendulum summon ra 2 quái
IV> Pendulum summon Garcia và Dreamia, Masecia chọn Gracia, search Fancia từ deck lên tay
V> dùng 2 Dremia và Garcia lên I:P rồi link lên Mekk-Knight Crusadia Avramax

SolSolfachord Gracia, Solfachord Elegance và Diviner of the Herald (Fairy Go Brrrrrrrrrrrrrr)

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia

SolSolfachord Gracia

5

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Solfachord

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[Hiệu ứng quái thú] Trong khi bạn có Pendulum Scale đồng đều trong Vùng Pendulum của mình, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


I> normal summon Diviner, ném Trias

II> Trias tribute Diviner nhảy lên, Diviner nhảy Cutia từ deck, search Dreamia
III> Dùng Elegance đưa Gracia vào extra deck, đặt Coolia và Cutia vào pendulum scale
IV> Dreamia nhảy lên, link cả 2 Solfachord lên Musecia, Pendulum summon lên Dreamia và Gracia, Musecia target Gracia search Fancia
V> dùng cả 2 Gracia và Dreamia link lên I:P, link lên AvramaxĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong OCG