Hướng Dẫn Chơi Solfachord

Hướng Dẫn Chơi Solfachord

 Odd : Số lẻ

Even : Số Chẵn

 Solfachord là một deck toàn quái Fairy, với lối chơi chính là triệu hồi pendulum

 - - - > Gran Coolia Link 3 là một boss uy tín của deck, có tăng ATK, có bảo kê, có omni-negate, có nhảy quái và có cả search

 Fact có thể fun : level và scale bọn này cộng lại với nhau = 9, Level tăng lên thì scale giảm xuống và ngược lại

 Real Fact : level và scale bọn này là từ 1 tới 8 dựa theo 8 nốt trong âm nhạc, mấy ông tự nhớ đi tui lười ghi quá UwU

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Chad

 

GranSolfachord Coolia (x1-2)

GranSolfachord Coolia GranSolfachord Coolia
GranSolfachord Coolia
LIGHT
GranSolfachord Coolia
Hợp xướng âm vĩ đại Coolia
 • ATK:

 • 2700

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Pendulum
Tăng 100 ATK cho mỗi quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Hiệu ứng kích hoạt của quái thú Pendulum mà lá bài này chỉ vào không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 lá bài "Solfachord" có Thang Pendulum lẻ từ Vùng Pendulum của bạn đến vùng của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hóa việc kích hoạt, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" có Cân Pendulum chẵn từ Deck của bạn vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters, including a Pendulum Monster Gains 100 ATK for each face-up Pendulum Monster in your Extra Deck. The activated effects of Pendulum Monsters this card points to cannot be negated. Once per turn, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Solfachord" card with an odd Pendulum Scale from your Pendulum Zone to your zone this card points to, and if you do, negate the activation, then you can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Deck to your face-up Extra Deck.


là một lá bài siêu mạnh, chưa tính tới effect có ít nhất 2 lý do mà mình cho là nó khỏe

- 3 mũi tên chỉ xuống => pendulum summon 3 quái từ extra deck vào ô lá này chỉ để combo
- trước khi lên lá này, bạn thường lên Beyond The Pendulum, search 1 và con này cũng có effect nhảy, search và omni-negate
- lên dễ, chỉ cần có ít nhất 1 quái Pendulum
- link 3, bạn của accesscode

+ Effect : việc tăng ATK giúp bạn dễ qua được những deck negate để có thể sang main phase 2 lên Avramax, bảo kê quái pendulum được con này chỉ vào không bị negate ( kể cả quái pendulum không phải solfachord ), có omni-negate, nhảy quái và search card để turn sau chơi tiếpCORE

 

DoSolfachord Coolia (x1-2)

DoSolfachord Coolia DoSolfachord Coolia
DoSolfachord Coolia
WIND 81
DoSolfachord Coolia
Hợp xướng âm Đô Coolia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "DoSolfachord Coolia" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 lá bài nếu bạn có Cân Pendulum lẻ trong Vùng Pendulum của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt của đối thủ. Khi hiệu ứng của một quái thú trên sân được kích hoạt, có ATK bằng hoặc thấp hơn Thang Pendulum trên cùng trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters. You can only use each of the following effects of "DoSolfachord Coolia" once per turn. You can target 1 face-up card your opponent controls, or up to 2 cards if you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone; negate its effects until the end of your opponent's turn. When an effect of a monster on the field is activated, with an equal or lower ATK than the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ có effect tribute 2 quái pendulum và tự nhảy từ tay, nghe hơi thốn nhưng do có khả năng target và negate lên tới 2 lá (quái/phép/bẫy) đến cuối lượt, cũng như có effect bắn quái của opp không target cực khỏe
- deck không có lá nào đủ scale pendulum summon con này nên gần như được dùng để cắm lên pendulum scale bảo kê, tui cũng ít khi hiến tế 2 quái pendulum để ra lá này, thay vào đó lên I:P và lên Avramax

LaSolfachord Angelia (x1-2)

LaSolfachord Angelia LaSolfachord Angelia
LaSolfachord Angelia
FIRE 63
LaSolfachord Angelia
Hợp xướng âm La Angelia
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Pendulum Scale cao hơn 2 hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ nếu quái Solfachord bạn đấm thì đến cuối damage step, opp không kích được phép/bẫy hay hiệu ứng ( quái vẫn kích được ), nghe thì rất là phế vật nhưng khi bạn đánh nhau với bọn burn như Timelord thì phế mấy lá như Magic Cyclinder của opp cảm giác rất phê và thượng đẳng, cũng như tăng tỉ lệ quái của bạn đấm chết negate của opp
+ có effect hiến tế quái Pendulum Solfachord ( về Extra Deck thay vì xuống mộ ) để nhảy quái pendulum Solfachord  từ deck lên cao hơn 2 scale hoặc thấp hơn 2 scale ( effect này dùng khi bạn chưa pendulum summon, bạn cộng thêm tài nguyên để link lên quái link có mũi tên chỉ ngon nhất có thể, do quái về extra deck nên pendulum summon lại quái từ extra deck vào mũi tên quái link chỉ là xong )

TiSolfachord Beautia (x0-1)

TiSolfachord Beautia TiSolfachord Beautia
TiSolfachord Beautia
EARTH 72
TiSolfachord Beautia
Hợp xướng âm Si Beautia
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
(Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển, hoặc, nếu bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của mình, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy ngửa mặt do đối thủ điều khiển; lượt này, loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TiSolfachord Beautia" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn Thang Pendulum thấp nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls, or, if you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; this turn, banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "TiSolfachord Beautia" once per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles a monster with an equal or higher ATK than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: Destroy that monster.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ có khả năng chọn 1 lá và negate ư ? thật ra là chọn xong lá đấy thì lá đấy rời sân thì sẽ bị banish, nhưng đây là cách rất tốt để chống bọn dùng mộ, có khả năng rất dơ, vào [damage step] đấm quái có ATK bằng hoặc cao hơn pendulum scale thấp nhất của bạn x300 thì phá hủy lá đấy ( ví dụ scale 1 x 300 thì 300 ATK )
+ Level 7, lên được Aboslute -> Vortex Dragon

SolSolfachord Gracia (x1-2)

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia
WATER 54
SolSolfachord Gracia
Hợp xướng âm Son Gracia
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ giúp quái bạn đấm opp, opp không kích effect quái đến cuối damage step, dễ dàng loại bỏ những con boss khó chịu
+ searcher của deck, search spell/trap
- scale 4 khá hẹp khi cắm scale
- thường được pendulum summon nhờ hiệu ứng con khác nên cằm nhiều copy sẽ brick

SolSolfachord Gracia (x1-2)

SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
SolSolfachord Gracia
WATER 54
SolSolfachord Gracia
Hợp xướng âm Son Gracia
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone có effect bảo kê, opp không dùng quái/phép/bẫy khi quái Pendulum Solfachord được triệu hồi pendulum (traptrix tridodai)

+ giúp quái bạn đấm opp, opp không kích effect quái đến cuối damage step, dễ dàng loại bỏ những con boss khó chịu
+ searcher của deck, search spell/trap
- scale 4 khá hẹp khi cắm scale
- thường được pendulum summon nhờ hiệu ứng con khác nên cằm nhiều copy sẽ brick

DoSolfachord Cutia (x3)

DoSolfachord Cutia DoSolfachord Cutia
DoSolfachord Cutia
EARTH 18
DoSolfachord Cutia
Hợp xướng âm Đồ Cutia
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone thì triệu hồi pendulum của bạn không thể bị ngăn chặn

+ có khả năng buff ATK, tuy hơi bủh nhưng có còn hơn không, quan trọng là khả năng search quái pendulum Solfachord khi được triệu hồi cực mạnh của con này, lý do mạnh là con này 1 sao nên normal summon được, sau đó search, cùng lắm bait 1 xuân của opp

ReSolfachord Dreamia (x3)

ReSolfachord Dreamia ReSolfachord Dreamia
ReSolfachord Dreamia
WIND 27
ReSolfachord Dreamia
Hợp xướng âm Rê Dreamia
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu (các) Bài quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay vì 1 trong các lá bài đó. Nếu bạn điều khiển một lá bài "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ReSolfachord Dreamia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if a "Solfachord" Pendulum Monster Card(s) you control would be destroyed by your opponent's card effect, you can destroy this card instead of 1 of those cards. If you control a "Solfachord" card in your Pendulum Zone: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "ReSolfachord Dreamia" once per turn.


+ khi ở pendulum zone thì triệu hồi pendulum của bạn không thể bị ngăn chặn

+ có khả năng bảo kê, và khả năng tự nhảy, cả 2 đều là 2 effect ngon, khả năng tự nhảy của lá này tuy nghe hơi bủh nhưng 1 tự nhảy là thứ bạn cần để full combo, có thể tham khảo tại combo

=> ví dụ bạn có 2 quái pendulum ở extra deck, nhưng do chỉ nhảy được 1 quái lên extra monster zone, bạn normal Cutia, search 1, tự nhảy con này và *boom* lên được 1 con link 2 để nhảy 2 quái đấy một cách dễ dàng, nếu bạn lên beyond the pendulum thì search thêm phát nữa

Solfachord Elegance (x3)

Solfachord Elegance Solfachord Elegance
Solfachord Elegance
Spell Normal
Solfachord Elegance
Hợp xướng âm thanh lịch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
  ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
  ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.


   là một lá bạn luôn muốn cầm trên tay


  lá này có cả 2 effect siêu khỏe
  + đặt 1 quái pendulum Solfachord từ tay vào extra deck rồi đặt 2 quái Solfachord 1 scale lẻ và 1 scale chẵn, chỉ với 1 quái pendulum Solfachord bạn có hai scale siêu ngon, chưa tính tới pendulum effect
  + nếu bạn có đủ hàng combo các kiểu và chơi nhiều handtrap, bạn có thể đưa 1 scale chẵn hoặc lẻ từ pendulum zone về extra deck để draw 2

  Solfachord Harmonia (x1-2)

  Solfachord Harmonia Solfachord Harmonia
  Solfachord Harmonia
  Spell Field
  Solfachord Harmonia
  Hợp xướng âm hòa nhịp

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thêm 1 "Solfachord" từ Extra Deck lên tay của bạn.
   ● Tăng Pendulum Scale của 1 "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn theo Cấp của nó trong lượt này.
   ● Nếu bạn điều khiển "Solfachord" với ít nhất 3 Cân Pendulum chẵn khác nhau hoặc ít nhất 3 Cân Pendulum lẻ khác nhau, hãy phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Solfachord Harmonia" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can activate 1 of these effects; ● Add 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. ● Increase the Pendulum Scale of 1 "Solfachord" card in your Pendulum Zone by its Level this turn. ● If you control "Solfachord" Pendulum Monster Cards with at least 3 different even Pendulum Scales or at least 3 different odd Pendulum Scales, destroy 1 card your opponent controls. You can only use each effect of "Solfachord Harmonia" once per turn.


   field nên chắc chắn là một lá mạnh, nhưng tui từng đem cả terraforming để search lá này và ... nó không đáng lắm, search bằng solfachord vẫn ok hơn


   + nhặt lại 1 quái pendulum Solfachord ở Extra Deck về tay ( để pendulum summon thêm 1 quái nữa nếu không có quái link hoặc không đủ mũi tên summon hết quái )
   + tăng thêm 1 scale ( để mở rộng scale hoặc nhảy Coolia )
   + nếu quái pendulum Solfachord của bạn có ít nhất 3 scale chẵn hoặc 3 scale lẻ thì bắn 1 card của opp

   nếu field này có search thì chắc chắn tui sẽ đem x3

   Solfachord Musica (x1)

   Solfachord Musica Solfachord Musica
   Solfachord Musica
   Trap Normal
   Solfachord Musica
   Khúc hợp xướng âm

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên Pendulum Scales của "Solfachord" mà bạn điều khiển;
    ● Lẻ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale là số lẻ từ Extra Deck của bạn.
    ● Chẵn: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale chẵn từ Extra Deck của bạn.
    ● Chẵn và Lẻ: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Musica" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects, based on the Pendulum Scales of "Solfachord" Pendulum Monster Cards you control; ● Odd: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an odd Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even and Odd: Target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only activate 1 "Solfachord Musica" per turn.


    là một lá bắn card, search được ngoài ra còn có effect nhảy quái pendulum Solfachord từ extra deck 


     chơi ít nhất x1 vì đây là lá thường xuất hiện ở endboard và free 1 bắn    staple

     

    Baronne de Fleur, Borreload Savage Dragon và Harmonizing Magician (pendulum magicians)

    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    WIND 10
    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


    Borreload Savage Dragon
    Borreload Savage Dragon
    Borreload Savage Dragon
    DARK 8
    Borreload Savage Dragon
    Rồng nạp nòng xúng man rợ
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


    Harmonizing Magician Harmonizing Magician
    Harmonizing Magician
    DARK 48
    Harmonizing Magician
    Ma thuật sư chỉnh điệu
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Tất cả quái thú bạn điều khiển tăng 100 ATK và DEF ứng với mỗi quái thú Pendulum "Magician" ngửa mặt với các tên khác nhau trong Extra Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz, trừ khi tất cả các nguyên liệu khác đều là quái thú "Magician" . Khi lá bài này được Triệu hồi Pendulum từ tay: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, ngoại trừ "Harmonizing Magician", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harmonizing Magician" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] All monsters you control gain 100 ATK and DEF for each face-up "Magician" Pendulum Monster with different names in your Extra Deck. [ Monster Effect ] Cannot be Special Summoned from the Extra Deck. Cannot be used as material for a Fusion, Synchro, or Xyz Summon, unless all other materials are "Magician" Pendulum Monsters. When this card is Pendulum Summoned from the hand: You can Special Summon 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in Defense Position, except "Harmonizing Magician", but negate its effects, also banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Harmonizing Magician" once per turn.


     chỉ với Harmonizing, bạn có thể kéo những target như Purple Poison Magician,... để có thể Synchro lên những lá như Borreload Savage Dragon, hoặc nhảy Oafdragon để lên Baronne, có 1 negate một cách dễ dàng, do đánh thuê quá khỏe nên lá này từng bị limit

    One for One (x1)

    One for One
    One for One
    One for One
    Spell Normal
    One for One
    Một đổi một

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


      con searcher chính của deck là level 1 nên... yeh, 1 cost đổi 1 body  để lên mấy con như Beyond The Pendulum và search 2 là quá rẻ 

     foolish burial and the boys

     Dragon Shrine Dragon Shrine
     Dragon Shrine
     Spell Normal
     Dragon Shrine
     Miếu thờ rồng

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu quái thú đó trong Mộ của bạn là quái thú Rồng thường, bạn có thể gửi thêm 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dragon Shrine" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 Dragon monster from your Deck to the GY, then, if that monster in your GY is a Dragon Normal Monster, you can send 1 more Dragon monster from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Dragon Shrine" per turn.


      Foolish Burial
      Foolish Burial
      Foolish Burial
      Spell Normal
      Foolish Burial
      Mai táng rất ngu

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 monster from your Deck to the GY.
       Phân loại:

       Destrudo the Lost Dragon's Frisson Destrudo the Lost Dragon's Frisson
       Destrudo the Lost Dragon's Frisson
       DARK 7
       Destrudo the Lost Dragon's Frisson
       Rồng đã khuất run rẩy Destrudo
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể trả một nửa LP của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ bị giảm bởi Cấp của quái thú được chọn làm mục tiêu, và đặt lá bài này ở dưới cùng của Bộ nếu nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your hand or GY: You can pay half your LP, then target 1 Level 6 or lower monster you control; Special Summon this card, and if you do, this card's Level is reduced by the Level of the targeted monster, also place this card on the bottom of the Deck if it leaves the field. You can only use this effect of "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" once per turn.


       Supreme King Dragon Darkwurm Supreme King Dragon Darkwurm
       Supreme King Dragon Darkwurm
       DARK 45
       Supreme King Dragon Darkwurm
       Rồng hầu bá vương Darkwurm
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Một lần trong lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum "Supreme King Gate" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, đồng thời bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú BÓNG TỐI.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Supreme King Gate" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng quái thú của "Supreme King Dragon Darkwurm" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you control no monsters: You can place 1 "Supreme King Gate" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also you cannot Pendulum Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Supreme King Gate" Pendulum Monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY and you control no monsters: You can Special Summon this card. You can only use each monster effect of "Supreme King Dragon Darkwurm" once per turn.


       Supreme King Gate Zero Supreme King Gate Zero
       Supreme King Gate Zero
       DARK 7
       Supreme King Gate Zero
       Cổng bá vương không
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Nếu bạn điều khiển "Supreme King Z-ARC", bạn sẽ không nhận sát thương. Một lần trong lượt, nếu bạn có "Supreme King Gate Infinity" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá Bài Phép "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Deck của bạn lên tay bạn.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá huỷ cả nó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion quái thú rồng hoặc Synchro từ Extra Deck của bạn, nhưng ATK và DEF của nó trở thành 0, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá, đồng thời nó không thể được sử dụng làm lá bài này. Nguyên liệu cho việc Triệu hồi Synchro hoặc Xyz. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] If you control "Supreme King Z-ARC", you take no damage. Once per turn, if you have "Supreme King Gate Infinity" in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand. [ Monster Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Dragon-Type Fusion or Synchro Monster from your Extra Deck, but its ATK and DEF become 0, it has its effects negated, also it cannot be used as a Material for a Synchro or Xyz Summon. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can place this card in your Pendulum Zone.


         foolish burial và dragon shrine dùng để ném darkwurm


         darkwurm cho 1 body khi nhảy từ mộ và search 1 ( +1 tài nguyên )

         điểm yếu lớn nhất là bạn bóc lên Zero, có thể gây brick
         
         Destrudo : nhảy free từ mộ và là dragon nên bọn kia ném được, nhảy từ mộ synchro các kiểu cũng được, nhưng tui thường dùng nó cho Link summon nhiều hơn

       Combo sách giáo khoa, do đây là SGK nên bạn có thể thay thế tùy tình huống

       I> ném darkwurm xuống mộ
       II> darkwurm nhảy lên và search Zero
       III> normal summon một body và lên Beyond The Pendulum
       IV> search scale đẹp và pendulum summon

       Odd-Eyes Absolute Dragon và Odd-Eyes Vortex Dragon (Omni-Negate Go Brrrrrrrrr)

       Odd-Eyes Absolute Dragon Odd-Eyes Absolute Dragon
       Odd-Eyes Absolute Dragon
       WATER
       Odd-Eyes Absolute Dragon
       Rồng tuyệt đối mắt kỳ lạ
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 7
       Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa đòn tấn công, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Odd-Eyes" từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Odd-Eyes" từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Odd-Eyes Absolute Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Odd-Eyes Absolute Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 7 monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack, then you can Special Summon 1 "Odd-Eyes" monster from your hand or GY. If this Xyz Summoned card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "Odd-Eyes" monster from your Extra Deck, except "Odd-Eyes Absolute Dragon". You can only use each effect of "Odd-Eyes Absolute Dragon" once per turn.


       Odd-Eyes Vortex Dragon Odd-Eyes Vortex Dragon
       Odd-Eyes Vortex Dragon
       WIND 7
       Odd-Eyes Vortex Dragon
       Rồng gió xoáy mắt kỳ lạ
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       1 "Odd-Eyes" + 1 quái thú Pendulum
       Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công ngửa của đối thủ; trả lại lên tay. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể xáo trộn 1 quái thú Pendulum úp từ Extra Deck của bạn vào Deck, vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Odd-Eyes Vortex Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 "Odd-Eyes" monster + 1 Pendulum Monster When this card is Special Summoned: You can target 1 opponent's face-up Attack Position monster; return it to the hand. When a Spell/Trap Card or another monster's effect is activated (Quick Effect): You can shuffle 1 face-up Pendulum Monster from your Extra Deck into the Deck, negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Odd-Eyes Vortex Dragon" once per turn.


       Vortex : có khả năng omni-negate siêu tốt và nó có effect đẩy card ( thứ mà bạn đi turn 1 và đéo care nó )

       Absolute : xuống mộ thì nhảy Vortex ra và lên bằng 2 con Level 7, giống vortex có effect khác nhưng đéo ai care :)

       Diviner of the Herald và Trias Hierarchia (Diviner mãi đỉnh)

       Diviner of the Herald Diviner of the Herald
       Diviner of the Herald
       LIGHT 2
       Diviner of the Herald
       Người báo hiệu của thần
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 300


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Tiên từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn Tiên từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Diviner of the Herald". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Diviner of the Herald" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Fairy monster from your Deck or Extra Deck to the GY, and if you do, increase this card's Level by that monster's Level, until the end of this turn. If this card is Tributed: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Fairy monster from your hand or Deck, except "Diviner of the Herald". You can only use each effect of "Diviner of the Herald" once per turn.


       Trias Hierarchia Trias Hierarchia
       Trias Hierarchia
       LIGHT 9
       Trias Hierarchia
       Trias Hierarchia
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 2900


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase, nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú Tiên; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân), sau đó, bạn có thể áp dụng (các) hiệu ứng sau theo trình tự, tùy thuộc vào số lượng quái thú Bị Hiến Tế.
       ● 2+: Phá hủy 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. ● 3: Rút 2 lá bài.
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trias Hierarchia" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase, if this card is in your hand or GY (Quick Effect): You can Tribute up to 3 Fairy monsters; Special Summon this card (but banish it when it leaves the field), then, you can apply the following effect(s) in sequence, depending on the number of Tributed monsters. ● 2+: Destroy 1 card your opponent controls. ● 3: Draw 2 cards. You can only use this effect of "Trias Hierarchia" once per turn.


       Diviner : mill lỏd, đây là +1 trở lên vì lá bị nó mill kiểu gì cũng trigger effect như Arc Light hay dùng effect từ mộ như Trias, có tăng Level, bị tribute thì nhảy quái từ tay hoặc deck ( searcher ), và con là Tuner

       Trias : tribute quái nhảy lên và có cả tỉ effect

        sách giáo khoa :

       I> Diviner ném Trias
       II> Trias nhảy từ mộ bằng cách tribute Diviner
       III> Diviner nhảy Cutia, search Dreamia ( hoặc lá khác tùy tình huống )

       Beyond the Pendulum (x1-2)

       Beyond the Pendulum Beyond the Pendulum
       Beyond the Pendulum
       DARK
       Beyond the Pendulum
       Vượt trên dao động
       • ATK:

       • 1200

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm quái thú Pendulum
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả 1200 Điểm Gốc; thêm 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn lên tay bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, trừ khi bạn Triệu hồi Pendulum sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú, và hiệu ứng của bất kỳ lá bài nào trong Vùng Pendulum của bạn bị vô hiệu hoá. Nếu 2 quái thú có Cấp độ ban đầu khác nhau được Triệu hồi Pendulum cùng lúc vào vùng mà lá bài này chỉ vào: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài trên sân; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beyond the Pendulum" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Effect Monsters, including a Pendulum Monster If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone: You can pay 1200 LP; add 1 Pendulum Monster from your Deck to your hand, but for the rest of this turn, unless you Pendulum Summon after this effect resolves, you cannot activate monster effects, and the effects of any cards in your Pendulum Zones are negated. If 2 monsters with different original Levels are Pendulum Summoned at the same time to the zones this card points to: You can target 2 cards on the field; destroy them. You can only use this effect of "Beyond the Pendulum" once per turn.


        lên dễ, mũi tên đẹp, search card, có bắn card, nhiều điểm cộng như thế thì mấy cái điểm yếu khác đã là gì ? best staple

       Pot of Prosperity (Pot )

       Pot of Prosperity
       Pot of Prosperity
       Pot of Prosperity
       Spell Normal
       Pot of Prosperity
       Hũ nhường vàng

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
        Phân loại:

         đây là lý do lá này bị limit 1 ở Master Duel đấy, đánh thuê cực khỏe, chỉ với banish 6 lá Extra Deck BẠN CHỌN, bạn check 6 lá của deck và bóc lên, combo search gần cả deck thì sài để search handtrap, sài lúc đầu để tìm mảnh combo

        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder và Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir (Xyz)

        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        LIGHT
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 12
        Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
        Phân loại:

        Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        EARTH
        Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


        Number 41 : nằm ở thế thủ, vạn vật bình đẳng

        Zeus : send không target, không once per turn, body to go brrrrrrrrrrrrr

        Accesscode Talker, Mekk-Knight Crusadia Avramax, Apollousa và Bow of the Goddess (Link Big Bad Bosses)

        Accesscode Talker Accesscode Talker
        Accesscode Talker
        DARK
        Accesscode Talker
        Người xử mã truy cập
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trên

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
        Phân loại:

        Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
        Mekk-Knight Crusadia Avramax
        LIGHT
        Mekk-Knight Crusadia Avramax
        Hiệp sĩ giắc cắm thánh vệ tự chinh Avramax
        • ATK:

        • 3000

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
        Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


        Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
        Apollousa, Bow of the Goddess
        WIND
        Apollousa, Bow of the Goddess
        Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
        • ATK:

        • 0

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới

        Dưới-Phải

        Trên


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
        Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


        Acesscode : lên dễ, body to, bắn không target, opp không chen vào được, skill drain = đbrr go brrrrrrrrrrrr

        Apollousa : negate không once per turn, lên dễ
        AvraChad : đấng trong battle, không bị target với card effect, opp chỉ đánh được con này không đánh được con khác, rời sân thì đẩy 1 card về deck, lên dễ, lên bằng I:P thì không bị tiêu diệt bởi card effect

        I:P Masquerena và Knightmare Unicorn (bạn thân của Accesscode và ArvaChad)

        I:P Masquerena I:P Masquerena
        I:P Masquerena
        DARK
        I:P Masquerena
        I:P Masquerena
        • ATK:

        • 800

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú không Link
        Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


        Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
        Knightmare Unicorn
        DARK
        Knightmare Unicorn
        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 2200

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú với các tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


        Unicorn : sút 1 card về deck, lên dễ, link 3 nên lên Accesscode thì Accesscode sẽ có 5300 ATK

        I:P : Link Summon turn opp, con này link lên bằng con này sẽ không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài (raigeki)

        Mythical Beast Jackal King và Mythical Beast Master Cerberus (à không tui đùa đấy)

        Mythical Beast Jackal King Mythical Beast Jackal King
        Mythical Beast Jackal King
        DARK 64
        Mythical Beast Jackal King
        Vua quái thú thần thoại Jackal
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        [ Hiệu ứng Pendulum ]
        Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum quái thú Pendulum "Mythical Beast" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Mythical Beast Jackal King". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mythical Beast Jackal King" một lần mỗi lượt.
        [ Hiệu ứng quái thú ]
        Mỗi lần một Bài Phép được kích hoạt, đặt 2 Counter bài Phép lên lá bài này khi bài Phép đó được thực thi. Một lần trong lượt, khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter phép thuật khỏi sân của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        [ Pendulum Effect ] If you have no card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, Special Summon 1 face-up "Mythical Beast" Pendulum Monster from your Extra Deck, except "Mythical Beast Jackal King". You can only use this effect of "Mythical Beast Jackal King" once per turn. [ Monster Effect ] Each time a Spell Card is activated, place 2 Spell Counters on this card when that Spell resolves. Once per turn, when an opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 2 Spell Counters from your field; negate the activation, and if you do, destroy that card.


        Mythical Beast Master Cerberus Mythical Beast Master Cerberus
        Mythical Beast Master Cerberus
        LIGHT 84
        Mythical Beast Master Cerberus
        Bậc thầy quái thú thần thoại Cerberus
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        [ Hiệu ứng Pendulum ]
        Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Hiệu ứng quái thú Pendulum "Mythical Beast" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mythical Beast Master Cerberus" một lần trong lượt.
        [ Hiệu ứng quái thú ]
        Mỗi lần một Bài Phép được kích hoạt, đặt 2 Counter bài Phép lên lá bài này khi bài Phép đó được thực thi. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài trong khi có 4 Counter Phép hoặc lớn hơn trên sân của bạn. Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 4 Counter bài Phép khỏi sân của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó ngửa mặt, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú bị loại bỏ cho đến hết lượt của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        [ Pendulum Effect ] If you have no card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, add 1 Level 7 or lower "Mythical Beast" Effect Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mythical Beast Master Cerberus" once per turn. [ Monster Effect ] Each time a Spell Card is activated, place 2 Spell Counters on this card when that Spell resolves. Cannot be destroyed by card effects while 4 or more Spell Counters are on your field. Once per turn: You can remove 4 Spell Counters from your field, then target 1 monster your opponent controls; banish it face-up, and if you do, this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK until the end of the opponent's turn.


         chẳng qua mirror match gặp thằng khứa kia chơi bọn này nên add vô để respect        Combo

         

        Solfachord Elegance, DoSolfachord Cutia và SolSolfachord Gracia (Combo Sách Giáo Khoa (cắm Avramax))

        Solfachord Elegance Solfachord Elegance
        Solfachord Elegance
        Spell Normal
        Solfachord Elegance
        Hợp xướng âm thanh lịch

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
         ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
         ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.


         DoSolfachord Cutia DoSolfachord Cutia
         DoSolfachord Cutia
         EARTH 18
         DoSolfachord Cutia
         Hợp xướng âm Đồ Cutia
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.


         SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
         SolSolfachord Gracia
         WATER 54
         SolSolfachord Gracia
         Hợp xướng âm Son Gracia
         • ATK:

         • 2100

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


         I> Normal summon Cutia, search Dreamia

         II> kích hoạt Elegance, đưa Gracia về Extra Deck, Cutia và Coolia vào Pendulum Zones
         III> Dreamia tự nhảy, dùng cả 2 body lên Mesecia, lúc này Masecia nếu bạn có quái khác trên sân bằng một vài lý do nào đó thì cố để 2 mũi tên của Masecia chỉ vào 2 ô trống để pendulum summon ra 2 quái
         IV> Pendulum summon Garcia và Dreamia, Masecia chọn Gracia, search Fancia từ deck lên tay
         V> dùng 2 Dremia và Garcia lên I:P rồi link lên Mekk-Knight Crusadia Avramax

         Diviner of the Herald, Solfachord Elegance và SolSolfachord Gracia (Fairy Go Brrrrrrrrrrrrrr)

         Diviner of the Herald Diviner of the Herald
         Diviner of the Herald
         LIGHT 2
         Diviner of the Herald
         Người báo hiệu của thần
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 300


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Tiên từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn Tiên từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Diviner of the Herald". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Diviner of the Herald" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Fairy monster from your Deck or Extra Deck to the GY, and if you do, increase this card's Level by that monster's Level, until the end of this turn. If this card is Tributed: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Fairy monster from your hand or Deck, except "Diviner of the Herald". You can only use each effect of "Diviner of the Herald" once per turn.


         Solfachord Elegance Solfachord Elegance
         Solfachord Elegance
         Spell Normal
         Solfachord Elegance
         Hợp xướng âm thanh lịch

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
          ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
          ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.


          SolSolfachord Gracia SolSolfachord Gracia
          SolSolfachord Gracia
          WATER 54
          SolSolfachord Gracia
          Hợp xướng âm Son Gracia
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          [ Hiệu ứng Pendulum ]
          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
          [ Hiệu ứng quái thú ]
          Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


          I> normal summon Diviner, ném Trias

          II> Trias tribute Diviner nhảy lên, Diviner nhảy Cutia từ deck, search Dreamia
          III> Dùng Elegance đưa Gracia vào extra deck, đặt Coolia và Cutia vào pendulum scale
          IV> Dreamia nhảy lên, link cả 2 Solfachord lên Musecia, Pendulum summon lên Dreamia và Gracia, Musecia target Gracia search Fancia
          V> dùng cả 2 Gracia và Dreamia link lên I:P, link lên Avramax
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong OCG

          Top