Hướng Dẫn Chơi Dragoncasters

Hướng Dẫn Chơi Dragoncasters

 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Cure Master Dian Keto (Skill Card), Legend Draw (Archive Skill) (Skill Card) và Advance Burst Draw (Archive Skill) (Skill Card) (skill gì cũng được)

 deck không quá phụ thuộc vào skill, tuy nhiên Legend Draw là một skill đang rất tốt ở thời điểm hiện tại, cho phép bạn draw ra Summoned Skull - 1 quái rất mạnh hiện tạiDragon

 Spellcaster

 

Mystic Dealer (x3)

 cho phép bạn bỏ lá không cần dùng đến, mill mộ để draw thêm card, điều này cho phép Sevens Road Magician tăng thêm ATK hay Recovery Force draw cardStaple

 

Recovery Force (x1-2)

 nếu bạn F2P không có nhiều Sevens Road Magician có thể x3 lá này, nhưng sẽ rất brick, đây là card thường được đem x1, vì tốc độ game rất nhanh, có khi chưa draw ra card này bạn đã win rồi

Kuribot nhưng F2P

 cũng nhặt nguyên liệu để hiến tế nhưng tốn slot và đôi khi brick hơn
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong RUSH DUEL SEVENS

Top